Naar een toekomst die werkt

/

Hoe verhogen we de arbeidsparticipatie? Het kabinet Balkenende IV wil dat in 2016, dus over acht jaar, 80% van de potentiële werkers een betaalde baan heeft en dat de werkenden gemiddeld ook méér uren draaien dan nu het geval is. Onlangs heeft de Commissie Arbeidsparticipatie (Bakker c.s.) een adviesrapport uitgebracht over beleidsmaatregelen om dat te bereiken. Ten gevolge van de demografische ontgroe­ning en vergrijzing zullen er vanaf 2016 steeds grotere tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Wat zegt de commissie-Bakker over de mogelijke bijdrage van het initiële onderwijs aan de verhoging van de arbeidsparticipatie?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Naar een toekomst die werkt”

  1. […] voorkomen worden.’ Dat staat in de recente kabinetsreactie (p.5-7) op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie. Het kabinet vindt dus dat het VMBO en het MBO hun leerlingen doelmatig moeten klaarstomen voor de […]

  2. Op 2/7/2008 heb ik een Plan voor de Arbeid geschreven, dat de bedoelingen van de Commissie Arbeidsparticipatie wellicht beter weergeeft: verlaging van de loonkosten voor de werkgevers door verhoging van de arbeidsparticipatie en en verlaging van de belasting- en premiedruk voor de werknemers.

  3. De man van zes miljard…

    Deze week werd alom in de Nederlandse pers een boodschap uit de mond van hoogleraar Lex Borghans opgetekend: studieswitch kost 6 miljard (Telegraaf 17/8/2010), studiewissel kost samenleving 6 miljard per jaar (Volkskrant 17/8/2010). Zijn boodschap is o…