Nederland boycot Iraanse studenten

/

Onze man in Teheran, NRC-correspondent Thomas Erdbrink, bericht dat Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, particulieren en bedrijven geen ‘gespeciali­seer­de vorming of opleiding’ aan personen van Iraanse nationaliteit mogen bieden waar­mee ze kennis verwerven die door de Islamitische Republiek Iran gebruikt zou kunnen worden bij de ontwikkeling en productie van kernwapensystemen. Dat heeft de Minister­raad op 4 juli besloten. Bacheloropleidingen uitgezonderd, geldt dit verbod voor alle soorten kennistransfer, ongeacht of deze binnen dan wel buiten de lands­grenzen wordt gedaan en ongeacht of de begunstigde tevens de Neder­landse natio­nali­teit bezit. Overtreding van dit verbod wordt gestraft door de Neder­landse rechter, tenzij de begunstigde via het OCW-ministerie een ontheffing heeft verkregen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “Nederland boycot Iraanse studenten”

  1. De regeling en de ontheffingsprocedure zijn vandaag op de OCW-site geplaatst. De verboden kennisgebieden worden in de procedure als een limitatieve opsomming behandeld. Van eventuele juridische complicaties wordt niet gerept (Nederlandse naast Iraanse nationaliteit, criteria voor Iraanse nationaliteit, extraterritoriale werking); evenmin worden niet-universitaire onderzoeksinstellingen, bedrijven en particulieren met zoveel woorden genoemd. De OCW-ambtenaren nemen ’t allemaal niet zo serieus, zo lijkt het.

  2. Folkert Jensma en Derk Walters (NRC-Handelsblad 15/7/2008) hebben diverse rechtsgeleerden om commentaar gevraagd. ‘Regeling Iraanse studenten niet te handhaven’, is hun conclusie. Hun reacties zijn nader geboekstaafd in een achtergrondartikel op p.3: ‘Een VN-resolutie als toverstokje’.

  3. Het ministerie heeft op 15/10/2008 een update naar de Kamer gestuurd.

  4. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft in een brief (12/1/2008) bij het ministerie van OCW bezwaar gemaakt tegen de boycot van studenten op grond van hun (Iraanse) nationaliteit. Ad Valvas (19/1/2008) bericht dat Benham Taebi namens het actiecomité Iraanse Studenten heeft aangekondigd dat ze een rechtszaak beginnen.

  5. Op 3/2/2010 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een geding aangespannen door studenten met (Nederlandse en) Iraanse nationaliteit: de Sanctieregeling is discriminerend en moet dus voortaan buiten toepassing blijven.

  6. De Hoge Raad heeft op 14/12/2012 gevonnist dat mensen niet op grond van hun (Iraanse) nationaliteit door de Nederlandse overheid gediscrimineerd mogen worden, bericht Metro (14/12/2012).