Nederland Kennisland

/

1. Bent u bekend met berichtgeving over de handel in valse bankbiljetten, waarbij mensen tegen betaling valse biljetten kunnen laten drukken? Zo ja, hoe beoordeelt u deze commerciƫle handel? Ja, ik ben daarmee bekend. Ik beoordeel deze handel als verwerpelijk.
2. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat grafici zich, onder andere via diverse internetwebsites, aanbieden om valse bankbiljetten te drukken en dat aspirant-afnemers zich via die sites kunnen aanmelden? Zoals gezegd vind ik het verwerpelijk dat grafici deze diensten aanbieden, en ik deel de mening dat het onacceptabel is dat mensen van hun diensten gebruikmaken.
6/7. Is het strafbaar om (al dan niet bedrijfsmatig) aan mensen aan te bieden valse bankbiljetten te drukken? Zo ja, aan welke strafbare feiten denkt u dan? En deelt u de mening dat de betrokken grafici en tussenpersonen strafrechtelijk vervolgd moeten worden? Naar mijn oordeel moet degene die valse bankbiljetten in circulatie brengt, kei- en keihard worden aangepakt. Mijn ministerie is daar heel alert op. Maar ik wil de leveranciers en tussenpersonen vooralsnog buiten schot laten. Grafici zijn hooggeschoolde kenniswerkers en die moeten we niet beletten hun brood te verdienen. Dat zou afbreuk doen aan de vooraanstaande positie van Nederland als kennisland.
BRON: Beantwoording van kamervragen over de handel in afstudeerscripties (7/10/2011); Mening van een ICT-jurist (7/4/2011); Nota Masterproef Leuven (28/6/2011).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Nederland Kennisland”

  1. Ik bedacht me zojuist dat ik al eerder over (beleid ter bestrijding van) het kopen van scripties geschreven heb, naar aanleiding van de ghostwriter Ed Dante (29/12/2010).

  2. Als ik het Wikipedia-artikel over Deelneming goed begrijp, kan de ghostwriter onder bepaalde voorwaarden medeplich­tigheid tot de fraude van de student ten laste worden gelegd.