Nederland vs. Vlaanderen: het verschil

/

Wat is het verschil tussen Nederland en Vlaanderen? In Vlaanderen blijken er scholen te zijn waar leerlingen geen overgangsrapport krijgen voordat hun ouders eventuele openstaande schoolrekeningen betaald hebben (Netwerk tegen Armoede 28/6/2013). Toen dit nieuws bekend werd, kwam onderwijsminister Smet terstond in het geweer. Dat is onaanvaardbaar en onwettig, verklaart hij, we zullen de betrokken scholen op het matje roepen (De Morgen 28/6/2013): elk kind heeft het recht te weten wat zijn schoolresultaat is.
In Nederland blijken er vele jongeren te zijn die na hun vmbo-diploma niet doorstromen naar het mbo of die hun keuze van een vervolgopleiding veel te lang uitstellen. De Amsterdamse onderwijswethouder Hilhorst gaat er wat aan doen. Hij wil met de scholen afspreken dat de inschrijftermijn van het mbo vervroegd wordt naar 1 mei en dat vierdeklassers geen vmbo-diploma krijgen voordat ze zich bij een vervolgopleiding hebben ingeschreven (KRO-Brandpunt 30/6/2013, 11.20″). Minister Busse­maker reageert positief: als dat blijkt te werken, passen we de wet aan om dat mogelijk te maken.
Wat is het verschil tussen Nederland en Vlaanderen? Dat België een rechtsstaat is.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Nederland vs. Vlaanderen: het verschil”

  1. Maar de Nederlandse bestuurders Hilhorst en Bussemakers bedoelen het toch goed? Ja, de Vlamingen kampen met soortgelijke problemen, maar ze kiezen voor rechtsstatelijke oplossingen. In de Volkskrant (2/7/2013) beschrijft Leen Vervaeke de onderwijsplannen van de Vlaamse regering. In 2016 wordt een tweejarige brugperiode ingevoerd. Pas met ingang van de derde klas leggen de leerlingen zich op een specifieke schoolloopbaan vast. Tijdens de brugperiode is er wel differentiatie naar belangstellingsgebieden. Zo geeft Vervaeke het voorbeeld van een pilotschool waar een leerling in de eerste klas elke week zes uur techniek kan krijgen plus vier uur technische keuzevakken.