Nepotisme

/

Er zijn scholen waar het aantal aspirant-leerlingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft. Sommige van die scholen geven bij de ingangsselectie voorrang aan de kinderen van hun docenten. Uit een oogpunt van integriteitsbeleid is dat aanvecht­baar. Professionals mogen leerlingen niet voortrekken of achterstellen, dus ook hun eigen kinderen niet. De school creĆ«ert hier willens en wetens een situatie waar professionele docenten in nepotisme verstrikt kunnen raken. Belangenverstrengeling (of de schijn ervan) kan overigens allerlei vormen aannemen. Bijvoorbeeld dat de conrector een leerling niet schorst omdat hij de goede verstandhouding met de wiskundelerares (de moeder van de leerling) niet in gevaar wil brengen.
Maar je kunt het integriteitsbeleid ook overdrijven. In de studiegids van de studie­richting CommerciĆ«le Economie (Avans Hogeschool) staat dat studenten geen stage mogen lopen bij een bedrijf waar familieleden werkzaam zijn. Het uitgangs­punt is redelijk. Voorkom dat een student een stage loopt waar een familielid als opdracht­gever, begeleider of chef optreedt. Ook is het ongewenst dat familieleden vanuit een lijn- of staffunctie invloed kunnen uitoefenen op de stage­begeleiding en -beoordeling. En een bedrijf waar de familie van de student tot de belangrijkste aandeelhouders behoort, is evenmin een optimaal stageadres. Maar men zou te ver gaan als men een stagevoorstel reeds afkeurt indien ‘ergens’ in het stagebiedende bedrijf een familielid werkzaam is. Zo iemand kan ongetwijfeld als kruiwagen optreden om een stageplaats te verwerven, doch dergelijk nepotisme raakt eerder het integriteitsbeleid van het bedrijf dan van de school.
Bron: Punt Avans 7/4/2011.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Nepotisme”

  1. Punt Avans (27/4/2011) beschrijft een tweede casus.

  2. Verwijzingen naar andere blogberichten e.d.:
    Kinderen van eigen docenten hebben voorrang in toelatingsselectie (20/10/2009).
    Leraar heeft eigen kind op school: nadelen (21/9/2014; 1/5/20147; 6/12/2009; 4/1/2015.
    Leerling heeft eigen ouders als leerkracht op school: nadelen (Scholierenforum 28/7/2002).