Niet deelgenomen

/

Dit weekend is het kermis in Westkappel: een jaarlijks volksfeest dat tot het dinsdagse ochtendgloren voortduurt. Maar de kermis valt middenin de repetitieweek van de scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. Leerlingen die vanwege de kermis spijbelen, krijgen een EEN, heeft de directie aangekondigd. Wat vinden de leraren daarvan? Ik vind dat ze heftig moeten protesteren, want de directie ondermijnt daarmee het vertrouwen in hun integriteit. Een integere leraar beoordeelt prestaties op rechtvaardige wijze, zonder aanzien des persoons. Wie een abominabele prestatie neerzet, krijgt een één aan z’n broek. Maar als iemand géén beoordeelbare prestatie levert, noteert men ND (niet deelgenomen) in het cijferboekje. Daarbij is het voor een integere leraar niet terzake of die ND gescoord is wegens ziekte of wegens ongeoorloofde afwezigheid. Een professionele leraar mag z’n bevoegdheid tot het geven van cijfers niet misbruiken om leerlingen te straffen.
De directie had beter op haar woorden moeten letten. Bijvoorbeeld in de volgende trant. Leerlingen die een repetitie ongeoorloofd verzuimen, krijgen vóór de zomervakantie geen gelegenheid die gemiste repetitie in te halen. Bij het berekenen van het eindcijfer van het vak zal hun ND als een één worden gewaardeerd, hetgeen op het overgangsrapport tot een lager eindcijfer zal leiden. Wie dat rapportcijfer alsnog wil ophogen, krijgt in de laatste vakantieweek (de eerste week van september), gelegenheid de gemiste repetitie(s) in te halen. Of iets van die strekking.
Bron: PZC 30/6/2009; René van Gellekom 30/6/2009; Omroep Zeeland 1/7/2009

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.