Niet toegelaten wegens boze bedoelingen

/

De Universiteit Twente laat Iraanse aspirant-studenten niet meer tot haar opleidingen toe (UT Nieuws 20/12/2007). De reden is dat zij nucleair-technologische kennis kunnen vergaren. En daarmee zou Iran haar eventuele boze bedoelingen op het gebied van kernbewapening kunnen realiseren. Ik zeg het wat te cru. De kern is namelijk dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet bereid is hun een verblijfsvergunning te geven tenzij de universiteit een garantieverklaring afgeeft in de trant van: ‘wij garanderen dat student X niet in aanraking zal komen met nucleair-technologische kennis’. Deze verklaring kan en wil de UT niet afgeven. ‘Studenten hebben recht om al het onderwijs te volgen en moeten zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen; wij willen [ingeschreven] studenten niet uitsluiten van onderwijs’, aldus het College van Bestuur. Dat uitgangspunt is zowel juridisch als ethisch zeer verdedig­baar. Maar het was dan verstandiger geweest als het CvB zijn besluit met meer beginselvastheid had ingekleed. In de trant van: ‘wij achten het onze juridische en ethische plicht iedere geschikte aspirant-student tot de beschikbare opleidings­plaatsen toe te laten, maar wij kunnen niet voorkomen dat de rijksoverheid aan sommige buitenlandse studenten die door ons zijn toegelaten, de verblijfs­vergunning en daarmee de inschrijving weigert.’
Lees verder … (PDF)
 

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Niet toegelaten wegens boze bedoelingen”

  1. Ik was nog even vergeten te vermelden dat Harry van Bommel (SP)  kamervragen over dit onderwerp heeft gesteld.

  2. Op 25 maart 2008 heeft de minister van Buitenlandse Zaken kamervragen over de Iraanse studenten op de TU Twente beantwoord.