Niet vooruit gekomen

/

Jennifer Silva schreef het boek Coming Up Short. Het gaat over de ervaringen van working-class jongeren voor wie de American Dream in duigen is gevallen. Ze hebben op school vreselijk hun best gedaan om zich voor een baan op mbo- of hbo-niveau te kwalificeren, maar ze hebben hun doel niet weten te bereiken. Silva heeft honderd jongeren geïnterviewd om een beeld te krijgen van de obstakels die ze op hun weg hebben gevonden (Chronicle H.E. 12/8/2013): ‘Caught in a merciless job market and lacking the social support, skills, and knowledge necessary for success, these young adults are relinquishing the hope for a better future that is at the core of the American Dream.’ Sommigen halen weliswaar een diploma in het hoger onderwijs maar komen vervolgens niet aan de bak, maar velen struikelen al eerder. They came up short, oftewel: hun polsstok was niet lang genoeg. Ze beschikten niet over het ‘sociale en culturele kapitaal’ dat nodig is om hun talenten tot ontplooiing te brengen en te verzilveren. Ze geloofden in het Sociaal Contract dat hun was voorgespiegeld: Talent vermenigvuldigd met Inspanning leidt tot Loopbaansucces. Maar ze kwamen bedrogen uit omdat ze de kleine lettertjes van het contract niet hadden gelezen. In het onderwijsbestel belijdt men het principe van gelijke kansen. Maar in de kleine lettertjes staat dat je behalve talent en inspanning ook een sociaal en financieel vangnet nodig hebt. In dat opzicht staan working-class jongeren op achterstand. In het post-secundair onderwijs wordt te weinig gedaan om hen te helpen die handicap (en met name hun gebrek aan ‘sociaal en cultureel kapitaal’) te overwinnen.
Een extra handicap is volgens Silva dat vele working-class jongeren geneigd zijn het Sociaal Contract met een strenge, meritocratische bril te lezen: Talent vermenigvuldigd met Uitsluitend Eigen Inspanning leidt tot Loopbaansucces. Zij menen dat ze alles op eigen kracht moeten volbrengen en geen hulp van docenten, medestudenten of derden mogen inroepen. Studeren beleven zij als een proeve in zelfredzaamheid. Ze raken algauw ontmoedigd door tegenslagen, omdat ze die aan eigen falen toeschrijven.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.