‘Nieuw mbo voor risicojongeren’

/

Het dagblad Trouw (23/10/2007) wijdt een achtergrondartikel aan de experimentele opleiding tot arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA). Wat is dat nou weer? Het is een eenjarige opleiding die uitmondt in een MBO-1 diploma. Anders dan in de normale assistentenopleidingen leggen de leerlingen zich niet meteen op een smalle beroepssector vast (bv. assistent-schilder, zorghulp, horeca-assistent), maar bereiden ze zich na een oriƫntatieperiode op een bredere beroepenwaaier voor (techniek, zorg & welzijn, economie & handel, of voedsel & leefomgeving). De brede AKA-opleiding verschilt ook nog in twee andere opzichten van de reguliere MBO-1 opleidingen:
a) het is een dagopleiding met stage (BOL), terwijl de smalle opleidingen ook in een beroepsbegeleidende (BBL-)variant gevolgd kunnen worden;
b) de AKA-opleiding kan ook door scholen voor Praktijkonderwijs en door VMBO-scholen verzorgd worden, mits de examinering en diplomering bij een MBO-instelling berust. Praktijkonderwijs is bestemd voor risicojongeren die, door een IQ-score van 60 Ć  80 en/of ernstige leerachterstanden, in eerste instantie niet geschikt zijn voor een diplomagerichte schoolloopbaan in het VMBO. Daarnaast zijn er binnen het VMBO speciale ‘leerwegondersteunende’ faciliteiten om risicojongeren naar het diploma toe te geleiden; deze LWOO-faciliteiten zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige leerachterstanden in combinatie met een IQ-score van 75 tot 90 dan wel sociaal-emotionele problemen.
De experimentele AKA-opleiding is dus bedoeld als een schakelklas tussen VMBO en Praktijkonderwijs enerzijds en MBO of arbeidsmarkt anderzijds. Van de AKA-experimenten wordt verslaggedaan op de Akans-site.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “‘Nieuw mbo voor risicojongeren’”

  1. In de Onderwijsbijlage van NRC-Handelsblad stond zaterdag (10/11/2007) het artikel ‘Met zachte hand’ van Brigit Kooijman. Het gaat over de Amsterdamse School: een kleinschalige MBO-school voor risicojongeren, die met veel succes de ‘aanval op de uitval’ heeft geopend. De aanpak is verwant aan het bigpicture-concept (‘one kid at a time’), dat in Nederland door de KPC-groep gepromoot wordt. Zie ook het recente persbericht van de KPC-groep.

  2. De zgn. brede, arbeidsmarktkwalificerende assistentopleiding (AKA) krijgt een wettelijke status, naast de smalle, beroepskwalificerende assistentopleiding op MBO-1 niveau. Dat bericht Tweedekamer.nl (20/5/2009).