Nieuw offensief tegen islamitische scholen

Bent u een kleine zelfstandige, een brave burger met een eigen bedrijf? En heeft u wel eens het vijfjaarlijks boekenonderzoek van de Belastingdienst meegemaakt? Nou dan weet u het ook: ze vinden altijd wel onregelmatigheden die in een substantiële naheffing resulteren. Zo gaat het nu ook met de 42 islamitische scholen in Nederland. Maar laat ik bij het begin beginnen.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Nieuw offensief tegen islamitische scholen”

  1. Jaap Dronkers, hoogleraar Onderwijssociologie, schreef in De Volkskrant (1/9/2009) een doorwrocht commentaar op het overheidsoffensief tegen islamitische scholen, meer in het bijzonder tegen de Amsterdamse basisscholen As-Siddieq. Zie ook mijn berichten van 3/3/2008, 22/5/2008 en 14/11/2008.
    UPDATE: hier het antwoord van staatssecretaris Sharon Dijksma (2/9/2009). Maar ze heeft het niet over het gelijkheidsbeginsel: worden orthodox-christelijke scholen even hard aangepakt als ze opvattingen ventileren die afwijken van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat? Waarom brengt OCW een nieuwsbericht Stand van zaken islamitisch onderwijs (2/9/2009) uit en laat men scholen van andere denominaties ongemoeid?
    UPDATE: Sinds 2006 zijn scholen wettelijk verplicht aan burgerschap en sociale integratie te werken. Nico de Fijter en Cyntha van Dorp (Trouw 5/9/2009) berichten echter dat daar nauwelijks de hand aan wordt gehouden. Is het soms een stukje gelegenheidswetgeving dat uitsluitend wordt ingezet om het islamitisch onderwijs te bestrijden? Zie de BON-discussie (27/8/2009) dienaangaande.

  2. Pingback: onderwijsethiek.nl