Nieuwjaarswens: professionele weerbaarheid

/

Deze week kwam highschooldocent Larry Strauss met een oproep aan zijn collega’s. Hij preekt geen revolutie als doel in zichzelf. Nee, hij roept hen op tot professionele weerbaarheid, al waar dat nodig is om het belang van leerlingen en studenten te verdedigen. Hij verwijt de politici, vakbonden, bestuurders en managers dat ze het belang van de leerling te vaak uit het oog verliezen. Docenten raken daardoor gefrustreerd en vervreemd van hun roeping. Vaak is professionele ongehoor­zaam­heid de enige sluipweg die hun overblijft.
Bij de start van dit Nieuwe Jaar formuleert Strauss een professionele gelofte die negen agendapunten omvat. Hij verlangt dat lesgeven weer een bron van vreugde wordt, ook al kost dat strijd. Hij roept docenten op, vast te houden aan pro­fessionele maatstaven en idealen, teneinde het onderwijsbestel op het rechte pad te brengen en te houden. De professio­nele docent gaat de dialoog met beleidsmensen niet uit de weg, maar hij (zij) aanvaardt slechts één toetssteen: het belang van de leerlingen en studenten.
Bron: Huffington Post (29/12/2010); met dank aan Mark Peletier.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Nieuwjaarswens: professionele weerbaarheid”

  1. Larry Strauss spreekt in zijn artikel niet van weerbaarheid [assertivity?], noch van ongehoorzaamheid [(civic) disobedience]. Hij hanteert een hyperbolisch paraplu-begrip: ’the subversive educator’. Deze term verwijst enerzijds naar het streven een systeem (het onderwijs) radicaal te veranderen en verbeteren. Maar anderzijds heeft de term een ondertoon van heimelijkheid of ondergrondsheid: subversieve elementen werken ondergronds om het systeem te veranderen en verbeteren, zonder dat de gevestigde macht daar weet van heeft. In mijn vertaling heb ik zowel de radicale als de ondergrondse connotatie van de term enigszins afgezwakt, zodat ik uitkwam bij respectievelijk professionele weerbaarheid en professionele ongehoorzaamheid. Met die laatstgenoemde term heb ik aansluiting gevonden bij ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.