No blame

/

Volgens minister Ter Horst kan de politie aan gezag winnen door meer bonnen uit te schrijven: het opleggen van straffen is naar haar oordeel een begunstigende voorwaarde voor de handhaving van het staatsgezag (De Telegraaf 16/11/2009). Als we dat op leraren toepassen, wat bedoelt ze dan precies? Zullen leraren aan gezag winnen als ze tot uitgangspunt nemen dat elke overtreding van de schoolregels bestraft moet worden? Of moeten ze slechts bevorderen dat grove over­tredingen tot sancties leiden? Of zijn alleen verwijtbare overtredingen strafwaardig? Of alleen overtredingen waarmee de dader zichzelf of anderen ernstige schade berokkent of aan serieuze risico’s blootstelt?
In elk geval bedoelt Guusje ter Horst dat gezagsdragers (leraren) die gerespecteerd willen worden, er verstandig aan doen gebruik te maken van hun bevoegdheid ongehoorzame ‘onderdanen’ (leerlingen) te straffen en leed toe te brengen. Ik moest daaraan denken toen de Daily Telegraph (25/11/2009) verslag deed van de Britse discussie over nablijven. Tot nu toe is het wettelijk verboden zo’n straf op dezelfde dag ten uitvoer te brengen. Maar de Tory-oppositie wil een lik­opstukbeleid. Daarmee worden ouders en kinderen weliswaar met nijpende planningsproblemen opgezadeld, maar vol­gens de Tories draagt dit bijkomende ongemak aan de beoogde vergelding bij. Vanmiddag geen gitaarles dus.
Volgens mij doet de benadering à la Ter Horst, met haar blinde behoefte aan ver­gelding, afbreuk aan het gezag van de school. Want hedendaagse leerlingen en ouders beschouwen de school niet als een Totale Institutie die de jeugd moet disciplineren. De moderne school is een doelorganisatie, waarvan verwacht wordt dat zij haar handelen kan legitimeren op basis van de gestelde onderwijs- en vormingsdoelen. Waar die legitimering ontbreekt, verspeelt de school haar gezag bij de leerlingen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “No blame”

  1. Mirjam Schöttelndreier (De Volkskrant 20/1/2009) biedt een treffende sfeertekening van het conflict tussen enerzijds het zelfbeeld van de school als Totale Institutie en anderzijds de opvattingen van de leerlingen en hun ouders. Zie ook de lezersbrief van Van Zijl in De Telegraaf (27/8/2009).

  2. De nieuwe regering van Tories en LibDems doet de Torybeloften gestand: lik op stuk nablijven. Leraren krijgen meer en duidelijker bevoegdheden om de veiligheid op school en de orde in de klas te handhaven. Bron: Persbericht Department of Education 7/7/2010.