No cure no pay (II)

/

Outputfinanciering van faculteiten ondermijnt het professionele handelen van docen­ten. Dat is in essentie de stelling van de Studentenraad van de VU (No Cure No Pay 3/4/2009). Een paar jaar geleden werd die stelling door VU-docent Chris Lorenz (27/6/2006) in een ruimer kader geplaatst: Als we toelaten dat het universitaire onderwijs en onderzoek over­wegend door de wetten van vraag en aanbod bepaald wordt, dan verzaken we de missie van de universiteit. Als we ons voegen naar de wensen van de externe geldschieters en naar de bedrijfseconomische belangen van de faculteit, dan kunnen de universitaire professionals naar academische maatstaven geen kwaliteit meer leveren. November 2008 heeft Lorenz samen met anderen het zwartboek Universiteit, Markt & Management gepubliceerd waarin ze hun zorgen nog eens goed etaleren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “No cure no pay (II)”

  1. Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening…

    Update Wes Holleman 7/8/2009