Obstructie tegen het bevoegd gezag

/

Mag de PO-raad oppositie voeren tegen voorgenomen overheidsbeleid? Ja, een vereniging van schoolbesturen is daartoe gerechtigd, ook al zijn de lidmaatschaps­gelden indirect uit de rijkskas afkomstig. Maar de opponenten mogen geen obstructie plegen nadat het overheidsbeleid is vastgesteld, aldus de minister in antwoord op kamervragen (8/4/2011). Dat is een belangwekkend standpunt. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat een maatschappelijke organisatie niet tot een staking mag oproepen nadat een heilloze wettelijke maatregel in het Staatsblad geplaatst is. Niet zo lang geleden is door BUZA-minister Uri Rosenthal de toon gezet: wie het beleid van het bevoegd gezag tegenwerkt, raakt z’n subsidie kwijt (Trouw 14/1/2011).
Obstructie is natuurlijk een rekbaar begrip. Naar mijn mening hoort het tot de ver­antwoordelijkheid van de direct betrokken professionals het bevoegd gezag te confronteren met eventuele ongewenste gevolgen van zijn beleid, ook nadat het beleid is ingevoerd. Ze zouden bijvoorbeeld een zwartboek kunnen samenstellen om het bevoegde gezag van ongewenste ontwikkelingen op de hoogte te brengen. Dat kan als een constructieve bijdrage aan de evaluatie van het desbetreffende beleid worden beschouwd. Maar met een zwartboek wordt ook de onvrede van belanghebbenden gekanaliseerd en aangewakkerd. Is de minister van oordeel dat professionals obstructief handelen als ze een zwartboek uitbrengen tegen beleid dat door de bevoegde organen is goedgekeurd? Of is de instandhouding van kritische tegen­krachten juist essentieel voor een gezonde democratie?
Tags: passend onderwijs; langstudeerders; instellingscollegegeld; studiefinanciering; gratis schoolboeken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.