OCW maakt de ouders zwart

/

Ouders verwachten dat de school stevige regels stelt (en handhaaft), doch als hun eigen kind gestraft wordt, blijken ze stevige (handhaving van die) regels maar al te vaak te ondergraven en aan te vechten. Daarmee opent het ministerie een nieuws­bericht, gewijd aan een SCP-rapportage over ouderbetrokkenheid. Volgens de SCP-onderzoekers meent 80% van de ouders de middelbare school te moeten steunen bij het handhaven van schoolregels, terwijl slechts 54% beaamt dat ze de docent onvoorwaardelijk behoren te steunen als hun eigen kind straf krijgt.
De OCW-bewindslieden balen dus van dat inconsequente oudergedrag. Of schuilt er een ernstige argumentatiefout in hun denigrerende openingsalinea? Hebben jongeren niet het recht zich krachtig te verdedigen tegen een aanvechtbare interpretatie van de school­regels, tegen een onterechte beschuldiging door hun docent of tegen de hoogte van de opgelegde straf? En mogen de ouders hen daarin niet ondersteunen, ook al onder­schrijven ze het belang van stevige schoolregels? Jet Bussemaker en Sander Dekker hebben in hun persbericht een valse tegenstelling gecreĆ«erd, met de kennelijke bedoeling om ouders zwart te maken. Zij beschuldigen ouders van inconsequent gedrag, terwijl het geenszins inconsequent is om enerzijds stevige regels te verlangen maar anderzijds een zorgvuldige procesgang te eisen bij de toepassing van die regels. De bewindslieden hanteren blijkbaar de bizarre vooronderstelling dat leerlingen zich onvoorwaardelijk aan het gezag van hun docenten moeten onderwerpen en dat docenten, evenals de Paus, onfeilbaar zijn.
Wij burgers balen van de vindingrijke communicatieadviseurs die ons namens de overheid zwartmaken en beduvelen. Net zoals twee weken geleden, toen Ivo Opstelten ons ervan beschuldigde tijdens de jaarwisseling geweld te hebben gepleegd tegen 74 weerloze hulpverleners. Volgens een recent incidentenoverzicht blijken 80% van die zogenaamde hulpverleners weerbare politieagenten te zijn geweest en hebben we ons in veel gevallen slechts aan verbaal geweld (belediging) jegens hen schuldig gemaakt. Geweld valt niet te vergoelijken, maar dat geldt evenzeer voor het bedrieglijke communicatiegeweld waaraan ministeries zich te buiten gaan.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “OCW maakt de ouders zwart”

  1. Overigens mogen we niet helemaal uitsluiten dat het communicatiegeweld meer aan het brein van de tekstschrijvers is ontsproten dan aan dat van Jet, Sander en Ivo zelf. De communicatieadviseurs worden immers niet alleen op een afgewogen weergave van de zienswijze van hun bewindslieden afgerekend, maar ook op het publieksbereik van hun persberichten. En dat moeten we hun nageven: ze hebben precies opgeschreven wat de gretige verslaggevers en redacteuren wilden horen. Maar dan nog ligt de eindverantwoordelijkheid bij de bewindslieden: van hen mag de nodige wijsheid worden verlangd om hun ambitieuze tekstschrijvers in toom te houden.

  2. Inmiddels is het SCP-onderzoek integraal gerapporteerd. Op blz. 71 opperen de onderzoekers de hypothese dat ouders als voorwaarde stellen dat door de school opgelegde straffen voldoende gemotiveerd zijn. Ik kan nog wel andere voorwaarden bedenken: de kwaliteit van de procesgang en de gevolgen (qua hoeveelheid pijn) die de opgelegde straf voor de leerling en diens ouders heeft.