OCW verheldert plan langstudeerders

/

OCW heeft in een Nota opheldering gegeven over het wetsvoorstel Verhoging Collegegeld Langstudeerders (32618). De nota geeft antwoord op de informatieve vragen die de Vaste Kamercommissie over het wetsvoorstel heeft ingediend. Ik dénk dat ik het nu begrijp, maar zeker weet ik het niet.
1. Bepalend voor de jaarlijkse opslag (3000 euro) op het wettelijk collegegeld is de cursusduur (C) van de bacheloroplei­ding waar de student momenteel staat ingeschre­ven. Zodra de student C+1 inschrijvingsjaren in bacheloropleidingen (welke dan ook, hetzij in het WO dan wel het HBO) verbruikt heeft (wanneer dan ook), is hij de collegegeldopslag verschuldigd. Zie echter mogelijke contraire opvattingen (punt 11).
2. Dezelfde grens (C+1) geldt voor masteropleidingen. De student heeft in principe één jaar opslagvrije uitloop op de cursusduur (C) van zijn huidige masteropleiding. Maar zodra de student C+1 inschrijvingsjaren in masteropleidingen (welke dan ook, hetzij in het WO dan wel het HBO) verbruikt heeft (wanneer dan ook), is hij de collegegeldopslag verschuldigd. De inschrijvingsduur van een deficiëntieprogramma (pre-master) voor studenten die een masteropleiding willen gaan volgen, wordt hierbij overigens niet meegeteld, want de pre-master wordt als een tweede bacheloropleiding beschouwd, waarvoor het lokale instellingscollegegeld verschuldigd is (zie punt 8).
3. De C+1 regel geldt ook voor deeltijdse en duale opleidingen (d), met dien verstan­de dat daarbij wordt gerekend met de cursusduur (C) van voltijdse opleidingen (v). Zowel bij voltijdse als bij deeltijdse en duale opleidingen ligt de grens dus op Cv+1. Overigens wordt de cursusduur (Cv) bij de Open Universiteit, evenmin als de inschrij­vingstijd aldaar, vooralsnog niet bij de toepassing van de C+1 regel betrokken.
4. Als de cursusduur (C) in halve jaren is uitgedrukt, wordt deze naar boven toe afgerond tot hele jaren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “OCW verheldert plan langstudeerders”

  1. Wat mijn tweede punt betreft: de publieke omroep NOS bericht op zijn website (23/3/2011) dat universiteiten een eigen langstudeerdersboete gaan invoeren. In strijd tot eerdere afspraken met het ministerie wil men een hoog instellingscollegegeld heffen ten laste van studenten die aan een ‘pre-master’ deficiëntieprogramma deelnemen. Die afspraken stammen uit een tijd dat de universiteiten nog niet wisten dat hun budget gekort zou worden door het ministerie. Vooral doorstromers vanuit het HBO zijn de dupe.

  2. […] de collegegeldopslag voor hun rekening te nemen. Maar hoe zit het dan met de deelnemers aan een duale of deeltijdopleiding? Dergelijke opleidingen zijn toch bedoeld voor mensen die niet fulltime kunnen studeren of die werk […]

  3. Op verzoek van de studentenorganisatie ISO hebben juristen van het advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam een rechtskundige analyse van het wetsontwerp uitgevoerd. Waarom hebben ze geen enkele aandacht besteed aan de definitie van opleiding en aan de consequenties voor omzwaaiers?
    UPDATE: Op 11/4/2011 heeft de staatssecretaris het Stibberapport van commentaar voorzien.

  4. Vandaag is een Nota van Wijziging bij het wetsontwerp ingediend.

  5. OCW stelt vandaag voor de langstudeerdersboete een jaar later in te voeren. Het ziet ernaar uit dat de SGP-fractie, dankzij deze tegemoetkoming, over de brug komt.

  6. UU-jurist Anton van den Hoeven heeft 20/2/2011 een verhelderend overzicht van de stand van zaken opgesteld.