Onafhankelijke universiteitsbladen

/

Bent u bereid zich in te spannen voor het (voort)bestaan van onafhankelijke univer­siteitsbladen? Dat was één van de kamervragen die Jasper van Dijk (SP) op 10 juni aan minister Plasterk (PvdA) stelde. Hij doelde op het Wageningse blad Resource (Trouw 31/5/2008). Daar valt heel wat op te zeggen. Van een sociaal-democraat mocht je een serieuze beschouwing verwachten over democratische checks and balances, over het belang van medezeggenschap van personeel en studenten en over horizontale verantwoording en kritische dialoog inzake het lokale onderwijs- en onderzoeksbeleid. Doch minister Plasterk beperkt zich tot het regenteske antwoord: ‘Het communicatiebeleid en de uitgave van periodieken behoren tot de bevoegdheid van universiteiten en hogescholen zelf’ maar ‘ik hecht groot belang aan de dialoog over maatschappij & wetenschap, waarbij uiteenlopende visies aan bod moeten kun­nen komen. Daaraan kan een universiteitsblad een belangrijke bijdrage leveren (…).’

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.