Onbetaalde werkstages

/

Libby Page studeert journalistiek aan de Mode-academie in Londen. Ze schreef onlangs een vurig artikel tegen onbetaalde ‘internships’ (Guardian 7/12/2012). Wat zijn ‘interns’? Het gaat om tijdelijke arbeidskrachten zoals leerwerk-contractanten, stagiairs, co-assistenten en trainees. Maar haar actiegroep Intern Aware heeft niet zozeer de officiële leerwerkarrangementen binnen opleidingen op het oog, doch de officieuze werkstages die door bedrijven en organisaties worden aangeboden aan studenten en afgestudeerden. De actiegroep wil dat deze volontairs de werknemersstatus krijgen en voor hun productieve arbeid beloond worden met ten minste het wettelijk minimumloon.
De actiegroep constateert namelijk dat steeds meer werkgevers misbruik maken van de zwakke arbeidsmarktpositie van pas-afgestudeerden. Zij bieden onbetaalde werkstages aan waarmee studenten en afgestudeerden arbeidservaring kunnen opdoen. Met zo’n stage kunnen ze een CV en een netwerk opbouwen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook kan zo’n werkstage als onbetaalde proeftijd fungeren, die bij gebleken geschiktheid in een betaald dienstverband uitmondt. Met deze onbetaalde arbeidsrelaties worden nieuwkomers geëxploiteerd en komen werkzoekenden aan de kant te staan. Maar bovendien wordt daarmee het ideaal van Gelijke Kansen doorkruist. Studenten en pas-afgestudeerden die geen andere inkomstenbron hebben, vangen achter het net. Bij gebrek aan financiële middelen zijn zij immers niet in staat zo’n onbetaald arbeidscontract aan te gaan om hun carrièrekansen te vergroten. In het Engelse parlement zijn onlangs initiatieven genomen om werkgevers in elk geval te verbieden actief gegadigden te werven voor onbetaalde werkstages.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe men in Engeland tegen werkstages binnen reguliere opleidingen aankijkt. Wil men de stagevergoedingen voor arbeidsproductieve stagiairs eveneens naar het minimumloon ophogen? Of kennen Engelse opleidingen uitsluitend stages met een leerwerkarrangement?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Onbetaalde werkstages”

 1. In Nederlandse universiteiten en hogescholen kent men trouwens nog een bijzonder soort extracurriculaire werkstages: studentbestuurders of studentenvertegenwoordigers die met een kleine instellingssubsidie in studentenorganisaties of medezeggenschapsorganen zitting hebben. Alleen de landelijk voorzitters van bijvoorbeeld ISO en LSVb en politieke jongerenorganisaties worden redelijk bedeeld uit het Landelijk Afstudeerfonds. Op de werkstages in de lokale medezeggenschapsorganen is de kritiek van Intern Aware zeker van toepassing: de-facto zijn deze alleen toegankelijk voor studenten die op een forse toelage van hun ouders kunnen terugvallen of die bereid zijn zich bij DUO extra in de schulden te steken. Dat is een scheve situatie, te meer daar betwijfeld moet worden of zij voldoende oog hebben voor de noden van werkstudenten en onbemiddelde beursstudenten.

 2. Ook in Nederland zijn de onbetaalde werkstages (werkervaringsstages) onderwerp van gesprek, zoals: HRbase.nl (14/9/2011); Carrièretijger.nl (19/12/2011); Vrij-Zinnig.nl (17/1/2012); Forum Viva (26/5/2012); Carrièretijger.nl (26/6/2012); Higherlevel.nl (5/7/2012); Metronieuws (15/8/2012); BNR.nl (15/8/2012); My way to the top (22/8/2012); Libelle.nl (12/9/2012); Stageplaza.nl (10/10/2012).
  UPDATE: In Mare (11/12/2013) een column over onbetaalde werkstages voor afgestudeerden.

 3. Een New-Yorkse rechter heeft gevonnist dat interns recht hebben op een minimumloon als het leereffect van het internship te laag is (DUB 14/6/2013; Huffington Post 14/6/2013a, 14/6/2013b).

 4. Minister Asscher (SZW) maakt er zich met een Jantje van Leiden van af in zijn antwoord (23/9/2013) op kamervragen over dit onderwerp. Hij toont zich niet bereid werkgevers aan te pakken als ze de wet op het minimumloon ontduiken door onbetaalde werkstages zonder aantoonbaar leereffect aan te bieden. Contractvrijheid, weetjewel …
  UPDATE: De minister heeft opnieuw Kamervragen ontvangen (10/11/2015).
  UPDATE II: Minister Koolmees heeft een Kamerbrief gestuurd (19/7/2018).

 5. Libby Page laat wederom van zich horen. Ze schreef een voorlichtingsartikel in The Guardian (15/10/2013).