Ondernemers, boeven en boefjes

/

Een smeuïg nieuwbericht… Relatief vele zelfstandige ondernemers die hun zaak in een BV of NV hebben ondergebracht, waren ook in hun jeugd al boefjes. We hebben het dus over ondernemers die risico durven nemen, maar die een juridische bedrijfs­vorm hebben gekozen waarmee hun persoonlijke ondernemersrisico beperkt wordt. Reeds in hun jeugd namen ze méér risico dan hun leeftijdgenoten: zij maakten zich vaker schuldig aan agressief en crimineel gedrag, spijbelen en drugsgebruik. Maar ook hebben velen relatief hoge diploma’s gehaald, komen ze minder vaak uit gebroken oudergezinnen en hadden hun ouders vaak een relatief hoog inkomen. Dat wordt bericht door The Wall Street Journal (14/8/2013), naar aanleiding van een recente onderzoeksrapportage van Levine & Rubinstein. Met de nodige overdrijving karakteriseren ze directeur-aandeelhouders als ‘smart and illicit’. Je moet heel wat in je mars hebben om enerzijds succesvol te ondernemen en anderzijds te zorgen dat je niet tegen de lamp loopt, commentarieert Julia Lawrence in Education News (21/8/2013).
Uit de journalistieke artikelen kunnen we niet opmaken hoe sterk de correlaties zijn die de onderzoekers gevonden hebben en evenmin of ze die correlaties juist geïnterpreteerd hebben. Maar gesteld nu dat het waar is, dat een aanzienlijk percentage van de studenten die zich tot het ondernemerschap aangetrokken voelen, niet vies zijn van immoreel of zelfs crimineel gedrag. Universiteiten en hogescholen rekenen het tot hun taak speciale programma’s en faciliteiten voor ambitieuze student-ondernemers en aanstaande ondernemers te organiseren. Wellicht bieden ze hun ook een keuzevakje Bedrijfsethiek of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Of misschien Compliance Management (waarmee ondernemingen trachten te voorkomen dat ze door overtreding van wetten en regels schade, waaronder reputatieschade, oplopen). Maar daarmee is de fundamentele vraag niet beantwoord: in hoeverre is het acceptabel dat universiteiten en hogescholen, door de overheid bekostigd, waardenvrij onderwijs geven en aldus voor boefjes de weg plaveien om zich tot succesvolle boeven te ontwikkelen? Hoever reikt hun wettelijke opdracht het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van studenten te bevorderen?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.