Onderwijsjuristen gezocht:
de taaltoets als bastaardvak

/

Aankomende rechtenstudenten van de Erasmusuniversiteit moeten een Taaltoets Nederlands afleggen. De toets behoort volgens de Onderwijs- en Examenregeling tot de juridische vaardigheden die in de propedeuse geëxamineerd worden, maar hij valt niet onder de acht reguliere propedeusevakken en levert ook geen studiepunten op. Erasmus Magazine (6/11/2008) bericht dat 83% van de kersverse eerstejaars voor de toets gezakt is. Zij moeten hun deficiënties bijspijkeren en krijgen nog driemaal gelegenheid te herkansen. Desgewenst kunnen ze een cursus bij het universitaire Taal- en Trainingscentrum volgen, wat hun 300 euro kost. Dat bedrag wordt door de faculteit gerestitueerd als ze bij herkansing alsnog voor de Taaltoets slagen. Wie de toets aan het einde van z’n tweede verblijfsjaar nog niet heeft gehaald, krijgt een negatief studieadvies (BSA) en wordt dus uit de opleiding verwijderd. Ik roep u op: welke onderwijsjurist heeft de burgermoed de hierna volgende vragen publiekelijk en naar eer en geweten te beantwoorden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Onderwijsjuristen gezocht:
de taaltoets als bastaardvak”

  1. Gerard Reijn (De Volkskrant 12/12/2008) doet verslag van de acties binnen de Hogere Hotelschool in Maastricht tegen onrechtmatige doorberekening van kosten aan studenten (materiaalkosten van kooklessen, bemiddelingskosten voor buitenlandse stage, etc.). Ik denk dat de hogeschool fatsoenlijk opereert, maar waar het mij om gaat is dat de ombudsman van de instelling erbij is gehaald om de rechtmatigheid te toetsen. De bedrijfsjuristen van de instelling en de Onderwijsinspectie hebben het blijkbaar laten afweten: er was een onafhankelijke specialist nodig om de juridische knoop te ontwarren. In 2005 werd door de PvdA een landelijke ombudsman voor het hoger onderwijs voorgesteld. Sinds 1995 vallen de universiteiten en hogescholen weliswaar onder de jurisdictie van de Nationale Ombudsman, maar dat geldt uitsluitend voor de openbare instellingen.