Onderwijsraad: de leerling centraal?

/

Vorig jaar juli heeft de Onderwijsraad op verzoek van het ministerie van OCW een advies­rapport uitgebracht over de vraag in hoeverre de po-, vo- en mbo-leerling (c.q. -student) meer centraal gesteld moet worden gesteld in het onderwijs. Het ministerie heeft aangekondigd dat we uiterlijk 31 maart een beleidsreactie kunnen verwachten van de nieuwe ministers Van Engelshoven (D66) en Slob (CU). Ik ben benieuwd, want het is nogal een wollig rapport geworden. Dat begon al met de steeds wolliger versies van de vraagstelling. In 2015 was de vraag van Bussemaker (PvdA) en Dekker (VVD) nog klip en klaar: we willen de leerling c.q. student centraler stellen, maar er zijn belemmeringen en randvoorwaarden en we weten niet precies hoe we daarmee moeten omgaan? Gaandeweg is die vraag echter steeds wolliger geworden. Kregen de bewindslieden koudwatervrees? Zijn ze teruggefloten door hun politieke achterban of door het onderwijsveld (waar ze later misschien een bestuurlijke werkkring willen vinden)? Of kon de Onderwijsraad niet uit de voeten met de oorspronkelijke adviesvraag van OCW? Dat is natuurlijk allemaal speculatie, maar als je de drie opeenvolgende versies bekijkt, blijft het een wonderlijke draai van De Leerling Centraal!!! naar De Leerling Centraal???
Versie 1 (adviesvraag OCW d.d. 4/6/2015): a) Onder welke condities kunnen leerlingen meer centraal komen te staan in het onderwijs; b) hoe kunnen belemmeringen binnen het bestel op een verantwoorde manier worden weggenomen; en c) welke rand­voorwaarden horen daarbij in acht genomen te worden?
Versie 2 (definitieve adviesaanvraag OCW d.d. 23/3/2016): a) Wat betekent het om de leerling meer centraal te stellen in het onderwijs; b) waar, voor wie en vanuit welk perspectief is dit wenselijk en waar stuiten we op grenzen en paradoxen; en c) wat betekent een beter begrip voor de complexiteit van het centraal stellen van de leerling voor de vormgeving, organisatie en de sturing van het onderwijs?
Versie 3 (herformulering door de Onderwijsraad in de inleiding van zijn eindrapport d.d. 4/7/2017): a) Wat betekent het om de leerling meer centraal te stellen in het onderwijs (dus: wat bedoelt men zoal als men deze ambitie heeft) en b) waar ontmoet deze ambitie grenzen (dus: hoe wenselijk en hoe haalbaar is het om de leerling centraal te stellen)?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Onderwijsraad: de leerling centraal?”

  1. Typfoutje in voetnoot 1: bedoeld is de voorzitter in de vierjarige periode 2015-2018.