Onderwijsraad: schakelklas na groep 8

/

Deze week heeft de Onderwijsraad het adviesrapport Vroeg of Laat uitgebracht. Het gaat over de vraag hoe men de nadelen van vroege voorsortering kan ondervangen. Sommige leerlingen hebben op de basisschool leerachterstand opgelopen die niet te wijten is aan lagere intelligentie, maar aan specifieke handicaps (bv. gebrekkige beheersing van de instructietaal, het Standaardnederlands). Zij komen in de lagere schoolsoorten van het voortgezet onderwijs terecht, terwijl ze eigenlijk meer in hun mars hebben. De Onderwijsraad stelt voor, hen na groep 8 van de basisschool in een schakelklas te plaatsen zodat ze hun achterstand kunnen inlopen voordat ze hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs vervolgen (pp. 59, 72). Uit onderzoek blijkt dat leerlingen na deelname aan zo’n ‘kopklas’ tot hogere school­soorten kunnen worden toegelaten. Overigens brengt de Raad dergelijke schakelklassen organisa­torisch liever bij het voort­gezet onderwijs onder. Men zou dan niet van groep 9 (kopklas) maar van een nulde leerjaar (voetklas) moeten spreken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Onderwijsraad: schakelklas na groep 8”

  1. Op 13 april heeft OCW een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd.
    UPDATE: En een uitgebreidere beleidsreactie op 23/3/2011.