Onderwijsraad: versteviging van kennis

/

De Onderwijsraad publiceerde eind vorig jaar zijn verkennende studie Versteviging van kennis in het onderwijs. Na brede consultatie van het onderwijsveld is nu ook Deel II, een advies van de persen gerold. De centrale vraagstelling: is het inderdaad waar dat de vakinhoudelijke kennis van leerlingen en studenten achteruit is gegaan en zoja, moeten we spreken van kennistekorten of alleen maar van gewijzigde leeropbrengsten? Ja, volgens ons is het kennisniveau zozeer achteruitgegaan dat we van kennistekorten moeten spreken, zei de Raad in Deel I. Gelieve geen overijlde conclusies trekken, reageerde OCW-minister Van der Hoeven: op verzoek van het hoger onderwijs moesten de middelbare scholen meer nadruk op vaardigheden leggen [en op verzoek van het bedrijfsleven moest het MBO idem dito], en dan moet men niet per omgaande gaan zeuren dat er nu te weinig nadruk op kennis wordt gelegd (Onderwijsblad 16/12/2006).
Gesteund door het onderwijsveld, houdt de Raad in Deel II voet bij stuk. Onder meer wordt voorgesteld de eindexameneisen in HAVO en VWO te verzwaren: als leerlingen op het centraal schriftelijk eindexamen een onvoldoende voor Wiskunde, Engels of Nederlands halen, krijgen ze geen diploma. Minister Plasterk reageert geschrokken: als de compensatiemogelijkheden tussen CSE en schoolexamen en tussen de examenvakken worden afgeschaft, is het zeer wel denkbaar dat de helft van de eindexamenkandidaten zal zakken (PZC 7/9/2007). Ook de scholierenvakbond LAKS is met een afwijzend persbericht gekomen: als het eindniveau van leerlingen te wensen overlaat, moet men beginnen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.