Onderwijstijd: 1040 klokuren per jaar

/

In de wet (WVO art.11) is bepaald dat leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs jaarlijks 1040 klokuren les moeten krijgen. De redenering loopt als volgt. Volgens het Inrichtingsbesluit WVO (art.16) hebben leerlingen maximaal 60 werk­dagen vakantie (exclusief maximaal acht erkende feestdagen). Het wettelijk voor­geschreven schoolprogramma omvat dus jaarlijks circa 39 vijfdaagse werkweken. Een modale school heeft een lesweek van 32 les-uren ad 50 minuten (= 26,67 klok­uren = 5,33 klokuren per dag). Welnu: 39 weken ad 26,67 klokuren is 1040 klokuren. Scholen die niet aan deze norm voldoen, riskeren een boete. De VO-raad heeft op 12/10/2007 uitgesproken dat de 1040-norm onwerkbaar is en dat deze norm verlaagd moet worden. Maar is dat ook in het belang van de leerling?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.