Onleesbare studiebijsluiters

/

Op het jaarcongres van de HBO-raad (16/4/2012) werd het pilotproject Studiebijsluiters gepresenteerd. Een studiebijsluiter is een serie kengetallen, opgesteld volgens een vast format, om aanstaande studenten voor te lichten over een opleiding. Dankzij dat vaste format kunnen opleidingen vergeleken worden zodat iemand tot een gefundeerde studie­keuze kan komen. Inmiddels bieden vier hogescholen bij al hun opleidingen zo’n studiebijsluiter aan (Trouw 19/6/2012). Dat is een loffelijk initiatief. Maar helaas zijn de bijsluiters vooralsnog onleesbaar. Wat ontbreekt is namelijk een behoorlijke legenda. Neem bijvoorbeeld de studiebijsluiter van de voltijdse bacheloropleiding Bedrijfseconomie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Onleesbare studiebijsluiters”

  1. In dit blogbericht ging het over de rendementscijfers van vier HBO-instellingen. In een eerder bericht (21/10/2010) heb ik een indruk gegeven van de rendementscijfers die de universiteiten voor de aanstaande studenten in petto hebben.

  2. Als de universiteiten hun rendementscijfers in studiebijsluiters zouden publiceren, moet je eveneens goed naar de legenda kijken. Dat blijkt uit de rendementscijfers die de Universiteit Utrecht onlangs heeft samengevat. Van de eerstejaarsstudenten die rechtstreeks uit het VWO een voltijdse UU-opleiding instromen, haalt 27% in of binnen de driejarige cursusduur een of ander bachelordiploma binnen de UU. In of binnen een vierjarige inschrijvingsduur (dus met maximaal een jaar studiever­traging) groeit dat percentage naar 58%. Maar de universiteit hanteert liever een ander kengetal, uitgaande van de eerste­jaarsstudenten die rechtstreeks uit het VWO een voltijdse UU-opleiding instromen en die zich ook in het daaropvolgende jaar bij een of andere UU-opleiding hebben ingeschreven. Van hen haalt 71% in of binnen vier jaar na aankomst (dus met maximaal een jaar studievertraging) een of ander bachelordiploma binnen de UU. Bronnen: DUB 18/6/2012; UU-nota d.d. 4/6/2012.

  3. De studentenvakbond LSVb heeft vorige maand een onderzoeksrapport uitgebracht naar de kwaliteit van de universitaire studievoorlichting voor aanstaande studenten.