Onprofessionele corpsbal?

/

Andreas Kouwenhoven en Christiaan Pelgrim hebben een profiel geschetst van minister Ard van der Steur (NRC Next 21/3/2016a, 21/3/2016b). Zij menen te moeten constateren dat hij moeite heeft zich consequent op pro­fessionele wijze te gedragen en de grenzen tussen werk en privé in acht te nemen. Ten bewijze daarvan memoreren zij onder meer zijn parttime baan als docent van de derdejaars Oefenrechtbank in de bacheloropleiding Rechts­geleerdheid aan de Universiteit Leiden (2006-2010). Hij was (en is) namelijk tevens een trouwe reünist van de Leidse studentenvereniging Minerva. Hoewel hij al achterin de dertig was, verleende hij jaarlijks medewerking aan de Klussendag die de nuldejaars in het kader van hun groentijd moesten volbrengen. Zo kregen ze (onbetaald) klussen te doen in het monumentale pand dat hij tezamen met anderen bewoonde. Aangezien er onder de ‘slacht­offers’ ongetwijfeld ook aanstaande rechtenstudenten waren, menen twee geraadpleegde integriteits­deskundigen dat de docent Van der Steur vermoedelijk onprofessioneel heeft gehandeld: in z’n relatie met studenten en aspirant-studenten zou de rol van werkgever incompatibel zijn met die van docent.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.