Ontoelaatbare gedragingen en uitlatingen (II)

/

Onlangs heeft minister Plasterk een wetsvoorstel ingediend dat onderwijsinstellingen de bevoegdheid geeft, een student te weigeren of heen te zenden als deze naar het oordeel van de studieleiding ongeschikt is voor de beroepen waartoe de desbetref­fende studie opleidt. Daarbij wordt gedacht aan ongeschiktheid in verband met gedragingen of uitlatingen waarvoor afgestudeerde professionals tuchtrechtelijke sancties moeten duchten. Zo zou een medische student uit de coschappen kunnen worden verwijderd als hij of zij telkens weer patiënten onheus bejegent. Maar als men de gedragingen en uitlatingen van studenten aan álle criteria van het professionele tuchtrecht zou toetsen, dan zijn ze hun leven niet zeker meer.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Ontoelaatbare gedragingen en uitlatingen (II)”

  1. […] voorgesteld: gedragingen of uitlatingen waarop in de professionele beroepsuitoefening tuchtrechtelijke sancties staan (p.25), of die niet door de beugel kunnen in het licht van zwaarwegende belangen van de […]

  2. Tweede Kamer: studenten vogelvrij…

    Op 2 juli jongstleden heeft de Tweede Kamer zich akkoord verklaard met het Judicium Abeundi. Het gaat om het wetsvoorstel Versterking Besturing (31821), dat nu op het fiat van de Eerste Kamer wacht. Het judicium abeundi houdt in dat een universiteit of…

  3. Will Creeley, verbonden aan de Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), signaleert twee rechtszaken betreffende een Judicium Abeundi, opgelegd aan studenten in een universitaire beroepsoplei­ding (resp. Verpleegkunde en Lerarenopleiding) vanwege het feit dat zij zich hebben uitgelaten op een wijze die in strijd is met de professionele beroepscode (Huffington Post 15/1/2015).