Ontoelaatbare gedragingen en uitlatingen (II)

Onlangs heeft minister Plasterk een wetsvoorstel ingediend dat onderwijsinstellingen de bevoegdheid geeft, een student te weigeren of heen te zenden als deze naar het oordeel van de studieleiding ongeschikt is voor de beroepen waartoe de desbetref­fende studie opleidt. Daarbij wordt gedacht aan ongeschiktheid in verband met gedragingen of uitlatingen waarvoor afgestudeerde professionals tuchtrechtelijke sancties moeten duchten. Zo zou een medische student uit de coschappen kunnen worden verwijderd als hij of zij telkens weer patiënten onheus bejegent. Maar als men de gedragingen en uitlatingen van studenten aan álle criteria van het professionele tuchtrecht zou toetsen, dan zijn ze hun leven niet zeker meer.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Ontoelaatbare gedragingen en uitlatingen (II)”

  1. Pingback: onderwijsethiek.nl
  2. Will Creeley, verbonden aan de Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), signaleert twee rechtszaken betreffende een Judicium Abeundi, opgelegd aan studenten in een universitaire beroepsoplei­ding (resp. Verpleegkunde en Lerarenopleiding) vanwege het feit dat zij zich hebben uitgelaten op een wijze die in strijd is met de professionele beroepscode (Huffington Post 15/1/2015).