Ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen (III)

/

Een student van de vierjarige mbo-opleiding tot BOS-medewerker (sport- en bewegings­coördinator Buurt-Onderwijs-Sport) wordt ervan verdacht dat hij als stagiair basis­scholieren op ongewenste wijze heeft aangeraakt. Halverwege zijn vierde studiejaar waren zijn stages al afgetekend, maar achteraf kreeg de stagecoördinator een melding van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd geschorst maar mocht zijn theorievakken wel in de vorm van afstandsonderwijs vervolgen. Via de jungletrom kwamen enige weken later twee andere stagescholen in het geweer, wat resulteerde in twee formele aangiften van vermeend grensoverschrijdend gedrag, die momenteel nog steeds bij Justitie in behande­ling zijn. Zelf ontkent hij de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.
Inmiddels heeft hij aan al zijn examenverplichtingen voldaan, maar de examencommissie weigert hem nu tot de ééndaagse eind-assessment toe te laten zolang hem een mogelijke veroordeling wegens ‘aanranding van basisscholieren’ boven het hoofd hangt. Volgens de commissie komt hij namelijk niet voor het diploma in aanmerking zolang niet vaststaat of hij ook in moreel opzicht geschikt is voor de functie van BOS-medewerker. Maar op 9 december heeft de rechtbank te Arnhem in kort geding beslist dat hij tot de eind-assessment moet worden toegelaten.
Bron: NRC-Handelsblad 12/1/2015

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen (III)”

  1. De cruciale strijdvraag is in hoeverre mbo-opleidingen tot taak hebben te toetsen of examinandi in alle opzichten geschikt zijn voor de beroepsuitoefening. Anders dan bijvoorbeeld voor beschermde beroepen zoals Verpleegkundige of Apothekersassistent heeft het mbo-diploma gewoonlijk geen civiel effect: het fungeert niet als wettelijk toelatingsbewijs tot de beroepsuitoefening. Evenmin geldt het diploma als vervanging van een justitiële Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
    Voor beroepsopleidingen in het hoger onderwijs (zoals Geneeskunde) bestaat sinds 2010 de mogelijkheid studenten op grond van ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening te verwijderen (het zgn. Judicium Abeundi). De academische ziekenhuizen hebben hiertoe een protocol ontwikkeld, dat voorzien is van zware waarborgen ter bescherming van de student. In het licht van dat protocol hebben de opleiders in de bovenstaande casus onjuist gehandeld.

  2. Mag mijn zoon die verdacht wordt van diefstal op school, hangende het politieonderzoek door de school geschorst worden, en dat nog zonder dat zij mij daarvan op de hoogte stelt? In antwoord op deze Goeie vraag (29/1/2015) wijst iemand op een arrest betreffende een ontkennende verdachte tegen het Don Bosco College in Volendam (NRC 3/12/2009). In deze nieuwe casus rijst overigens tevens de vraag of de school de regels van ‘due process’ gerespecteerd heeft en of de leerling de diefstal bekend heeft in het kader van de interne (tuchtrechtelijke) procesgang.

  3. Twee maanden geleden schreef ik over de criminalisering van ongewenst gedrag: overtreders van de schoolregels worden aan Justitie overgedragen. Maar hier is er ook wat anders aan de hand: als de school bij de interne (tuchtrechtelijke) afdoening niet kan bewijzen dat de schoolregels overtreden zijn, wordt de leerling gestraft (in casu geschorst) in afwachting van de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek. Kan dat zomaar? Wordt de leerling in dat geval geschorst op grond van het feit dat hij de reputatie van de school geschaad heeft?

  4. De Nationale OnderwijsGids (9/3/2015) bericht over de strafrechtelijke kant van een andere zaak (of misschien van deze zaak?). Zie ook De Gelderlander (9/3/2015), Omroep Gelderland (9/3/2015), Omroep Brabant (9/3/2015) en Algemeen Dagblad (9/3/2015).
    UPDATE: De stagiair is veroordeeld (Nationale Onderwijsgids 23/3/2015).