Onverenigbare nevenwerkzaamheden

/

Saint Francis Prep (SFP) is een katholieke havo/vwo-school in New-York. Een van de docenten is onlangs privé een onderneminkje gestart om leuke advertentie-inkomsten te genereren. Het is een website waar bezoekers wie dan ook naar de hel kunnen wensen: Burn and rot in hell. Het is immers heilzaam de zondige medemens te vermanen en van je christelijke hart geen moordkuil te maken. Maar volgens de schoolmissie wordt van leerlingen en leraren verwacht ‘[to value] God’s life in each person, (…) to treat all with respect and dignity, [and] to lead lives of justice, integrity, and compassion.’ De school heeft haar gesommeerd onverwijld met deze harteloze nevenwerkzaamheden te stoppen. Het vrome zakenvrouwtje antwoordt zoals we hadden kunnen verwachten: ‘Burn and rot in hell!’ Ze is inmiddels geschorst en er wordt een ontslagprocedure in gang gezet.
Bron: Huffington Post (27/3/2011).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Onverenigbare nevenwerkzaamheden”

  1. In het TV-interview met Fox News (ingesloten in het artikel van Huffington Post) bericht de docente dat de school vooral bezwaar heeft geuit tegen de rubrieken Bad teachers en Bad students. De website wordt dus met name afgewezen in het licht van het schoolbeleid tegen cyber-pesten ten koste van leraren en leerlingen, en eventueel in het licht van het beleid op het gebied van de beoordeling van de kwaliteit van leraren (zie mijn eerdere berichten d.d. 1/2/2008 en 21/2/2009 over de website Beoordeel mijn Leraar).