Onze jeugd van tegenwoordig

/

De minister voor Jeugd en Gezin heeft een schets laten maken van de leefwereld van hedendaagse Nederlandse jongeren (Onze jeugd van tegenwoordig, juni 2009). Het moge duidelijk zijn: de gemiddelde jongere bestaat niet, maar toch geven gemiddel­den wel een indicatie.
Vijftien- tot negentienjarigen krijgen gemiddeld 29 euro zakgeld per maand. Zes op de tien hebben daarnaast een baantje (gemiddeld acht uur per week), waarmee ze 117 euro per maand bijverdienen. Gelieve beide bedragen niet bij elkaar op te tellen: het is immers niet onaannemelijk dat vele bijverdieners weinig zakgeld krijgen.
De gemiddelde tweedeklasser in het voortgezet onderwijs brengt 16 uur per week achter de computer door (incl. school­gebruik). Van alle scholieren heeft 95% een MSN-account en één op de vier zit méér dan twee uur per keer te chatten. Daarnaast kijken scholieren gemiddeld ruim 8 uur per week televisie. Twee op de drie manlijke scholieren besteden gemiddeld 18 uur per week aan computergames, waarvan 7 uur off-line.
Eén op de vijf middelbare scholieren heeft last van werkdruk. Bij meisjes van rond de zestien jaar is dat zelfs één op de drie. Dat komt vermoedelijk doordat zij hun school­taken serieuzer nemen. Vanaf de brugklas neemt het aantal gezond­heids­klach­ten bij meisjes toe.
Tot zover mijn minibloemlezing. Het J&G-rapport biedt een mooi overzicht. Een minpuntje is echter dat bij de litera­tuur­verwijzingen geen url’s zijn opgenomen. Bijvoorbeeld om te checken wat een baantje van gemiddeld acht uur per week betekent. Een vakantiebaantje van 6×38 uur is op jaarbasis zo’n 5 uur per week.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.