Oorzaken van studievertraging

/

Hoe komt het dat studenten vertraagd raken in hun studie? De studentenvakbond LSVb heeft het nagevraagd bij 2237 vertraagde studenten. Deze week werden de enquête-uitkomsten gerapporteerd onder de titel: De (on)schuld van langstuderen. Maar het is een complexe materie. Het probleem is dat vertraging de neiging heeft zichzelf te versterken. Het is de kunst voor de studieleiding, en voor de student zelf, dit ongewenste sneeuwbaleffect te doorbreken. Als men de mogelijke oorzaken van studievertraging op een rij wil zetten, dan moet de eerste hypothese luiden: ‘Ik heb zeer veel studievertraging opgelopen ten gevolge van het feit dat ik aanvankelijk een geringe vertraging heb opgelopen.’ De vier vervolgvragen luiden dan: (a) wat was de oorzaak van die aanvankelijke vertraging? (b) in hoeverre had die aan­vankelijke vertraging kunnen worden voorkomen? (c) via welke mechanismes heeft die aanvankelijke vertraging zichzelf versterkt? en (d) hoe hadden die mechanismes kunnen worden doorbroken? De opstellers van het LSVb-onderzoek hebben te weinig oog gehad voor de merites van zo’n gefaseerd analyse- en verklaringsmodel.
Bijlage: De uitkomsten van het LSVb-onderzoek.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.