Op sneeuwklas

/

Wat is dat nou weer? Een sneeuwklas is een meerdaagse schoolreis (of GWP) van Vlaamse zesdeklassertjes naar een ver alpenland. Scholen kunnen ook bos-, zee- en heideklassen dichter bij huis organiseren, maar de sneeuwklas is een wijdverbreide Vlaamse traditie. Het gemeentebestuur van Zaventem heeft vorige week besloten de sneeuwklassen op openbare basisscholen af te schaffen. Ze werden onbetaalbaar, omdat de Vlaamse regering met ingang van dit schooljaar een maximumfactuur heeft ingesteld: de school mag ouders gedurende de zes leerjaren van de basisschool niet meer dan 360 euro voor meerdaagse schoolreizen in rekening brengen. Ook niet in verkapte vorm door het heffen van een ‘verplicht vrijwillige’ ouderbijdrage.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Op sneeuwklas”

  1. Deze posting ging over het Vlaamse basisonderwijs. In Nederland heeft de Socialistische Partij (SP) onlangs een rapport uitgebracht over de schoolkosten in het voortgezet onderwijs. Op 6/11/2008 heeft de Vaste Kamercommissie over dit onderwerp gepraat met staatssecretaris Van Bijleveldt. Zij wil de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage niet maximeren, zoals de SP bepleit. Wel zal ze de Onderwijsinspectie opdragen beter toe te zien op de naleving van de norm dat de vrijwillige bijdrage inderdaad vrijwillig is, en dat deze uitsluitend voor extra’s gebruikt wordt (en dus niet als een ouderlijke subsidie op de reguliere exploitatiekosten).

  2. […] Lezeres Mummy vraagt zich in Times Online af: is het normaal dat de klassevertegenwoordiger aan het eind van het schooljaar met de pet rondgaat om een afscheidscadeau voor de juf te bekostigen? Op de school van haar kinderen wordt door de oudercommissie een jaarlijks richtbedrag van 25 pond (29 euro) per gezin genoemd, dat in cadeaubonnen aan de juffen en meesters wordt aangeboden. Onderwijsredacteur Sarah Ebner houdt een kleine lezersenquête. Nee, dat is niet normaal: 70% van de Britse respondenten wordt niet met een richtbedrag geconfronteerd. Bij de overigen ligt het richtbedrag meestal in de buurt van de 5 of 10 pond, doch de meesten vinden 10 pond al buitensporig veel. Maar het is op Britse basisscholen dus heel normaal dat de leerkracht aan het eind van het schooljaar (en soms ook met kerstmis) een substantiële attentie van de leerlingen of hun ouders krijgt. Gegeven deze gewoonte, is het begrijpelijk dat men een kleine, anonieme financiële bijdrage prefereert boven een ongebreidelde stroom van bonbons, flessen wijn, koffiemokken-met-opdruk, sierkaarsen etcetera. Door de gevers te anonimiseren voorkomt men dat het geven van dure cadeautjes als een verplichting wordt ervaren en dat leerlingen (of hun ouders) elkaar in vrijgevigheid menen te moeten overtroeven. Ook ondervangt men zodoende het risico dat bij ouders het idee postvat dat onderwijsgevenden omkoopbaar zijn of dat hun kinderen zouden worden achtergesteld als ze niet met cadeautjes over de brug komen. Maar uit de lezersreacties blijkt dat vele ouders het beter zouden vinden als die cadeaubonnen helemaal worden afgeschaft en dat kinderen gewoon een mooie tekening voor de juf maken. Ik zou zeggen: leg in de schoolregels vast dat de professionals in principe geen giften of geschenken mogen aannemen, maar dat de klassevertegenwoordiger eventueel namens de klas een bos bloemen mag overhandigen, zolang de waarde daarvan niet meer dan tien euro bedraagt. Bron: Times Online 18/6/2008, 18/7/2009a, 18/7/2009b. Tags: Professioneel integriteitsbeleid; Schoolkosten. […]

  3. Schoolreisjes en excursies op Nederlandse middelbare scholen worden steeds duurder, bericht het Nederlands Dagblad (18/2/2010).

  4. […] de pan uit rijst. In het Vlaamse basisonderwijs is de schoolfactuur door het ministerie aan een maximum […]