Op sneeuwklas

Wat is dat nou weer? Een sneeuwklas is een meerdaagse schoolreis (of GWP) van Vlaamse zesdeklassertjes naar een ver alpenland. Scholen kunnen ook bos-, zee- en heideklassen dichter bij huis organiseren, maar de sneeuwklas is een wijdverbreide Vlaamse traditie. Het gemeentebestuur van Zaventem heeft vorige week besloten de sneeuwklassen op openbare basisscholen af te schaffen. Ze werden onbetaalbaar, omdat de Vlaamse regering met ingang van dit schooljaar een maximumfactuur heeft ingesteld: de school mag ouders gedurende de zes leerjaren van de basisschool niet meer dan 360 euro voor meerdaagse schoolreizen in rekening brengen. Ook niet in verkapte vorm door het heffen van een ‘verplicht vrijwillige’ ouderbijdrage.
Lees verder … (PDF)

4 reacties op “Op sneeuwklas”

  1. Deze posting ging over het Vlaamse basisonderwijs. In Nederland heeft de Socialistische Partij (SP) onlangs een rapport uitgebracht over de schoolkosten in het voortgezet onderwijs. Op 6/11/2008 heeft de Vaste Kamercommissie over dit onderwerp gepraat met staatssecretaris Van Bijleveldt. Zij wil de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage niet maximeren, zoals de SP bepleit. Wel zal ze de Onderwijsinspectie opdragen beter toe te zien op de naleving van de norm dat de vrijwillige bijdrage inderdaad vrijwillig is, en dat deze uitsluitend voor extra’s gebruikt wordt (en dus niet als een ouderlijke subsidie op de reguliere exploitatiekosten).