Op vrijersvoeten na het eindexamen

/

Een jonge leraar is verliefd op een 16-jarige leerling uit zijn eindexamenklas, maar hij laat het niet merken. Pas als het examen achter de rug is, komen zij jegens elkaar voor hun gevoelens uit. De examenuitslagen waren bekend, maar de diploma-uitreiking moest nog plaatsvinden. Na twee verliefde wandelingen grijpt de moeder van het meisje in. Ze stapt naar de directeur en de leraar wordt geschorst en vervolgens ontslagen. Hij heeft niet de professionele distantie betracht die van een leraar verwacht mag worden. De leraar is het daar niet mee eens. Zolang hij in een gezagsverhouding tot de leerling stond, heeft hij zich immers van avances onthouden. Tevens bezweert hij dat hij zijn werk als examinator naar eer en geweten verricht heeft en haar niet heeft voorgetrokken. Maar de moeder vindt dat hij misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat uit zijn leraarspositie voortvloeit. Wellicht voert de directeur bovendien de schijn van belangenverstrengeling aan: boze tongen zouden het idee kunnen rondbazuinen dat de oud-leerling een betaling-in-natura doet voor onreglementaire diensten die haar door de examinator bewezen zijn.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.