Opbrengstgericht onderwijzen en toetsen

/

Leren kost tijd en het is dan ook onprofessioneel om studietijd te verspillen: een professionele docent tracht de leeropbrengst van geïnvesteerde studietijd te optimaliseren. In ScienceGuide (17/4/2018) pleit Tamara van Schilt voor een ‘íntegraal onderwijs- en toetsbeleid’ in hbo-opleidingen. Men moet zorgen dat niet alleen onderwijsdeelname en studie maar ook de deelname aan tentamens en toetsen een optimale leeropbrengst geeft. Zo wordt in Faculty Focus (18/4/2018) verslag gedaan van een introductieprogramma waarin iedere eerstejaars­student na het tentamen moet reflecteren op de studiestrategie die gevolgd werd in de cursus, op de factoren die bevorderlijk zijn voor tentamensucces, en ook op de gemiste tentamenvragen (wat is het juiste antwoord? waarom? wat maakte dat je niet op het juiste antwoord kwam?). Op deze insteek wordt voortgeborduurd door de Chronicle H.E. (19/4/2018): hoe kan de formatieve functie van summatieve toetsen en tentamens worden versterkt? Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met ‘Two-Stage Exams’. Direct na inlevering van de gemaakte tentamen­vragen kan de student een bonus verdienen door dezelfde tentamen­vragen nog een keer in een kleine groep te beantwoorden; de groepsprestatie telt voor een klein deel mee in het uit­einde­lijke, individuele tentamencijfer. Gilley & Clarkston (2014) demonstreren dat deze tweetraps opzet kan bijdragen aan de uiteinde­lijke leeropbrengst en Rieger & Heiner (2014) laten zien dat deze opzet door de meeste studenten positief gewaardeerd wordt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Opbrengstgericht onderwijzen en toetsen”

  1. […] weken nog extra werken om dit trimester op schema te blijven? In vorige blogberichten (28/9/2011, 6/5/2018, 4/5/2019) werd op dat zelfde thema geborduurd, waarbij soms ook (als neventhema) de formatieve […]