Opbrengstgericht werken

/

Scholen moeten opbrengstgericht werken. Chris Watkins zet dat in een ruimere context. Hij heeft onlangs een literatuurstudie gepubliceerd over opbrengstgericht leren en onderwijzen. De scholier leert het meest als zowel leraren als leerlingen zich primair op leerdoelen en leerprocessen richten en als ze hun preoccupatie met cijfers en slaagpercentages bedwingen. Vroeger gold als opperste wijsheid dat leraren learner-centered moesten lesgeven. Tegenwoordig eist men daarentegen dat scholen resultaatgericht opereren, hetgeen algauw in test-centered leren en onderwijzen ontaardt. Maar volgens Watkins halen leerlingen en leraren de beste leeropbrengsten als ze gezamenlijk learning-centered te werk gaan. In dat verband worden toetsen, tentamens en examens slechts als hulpmiddel gebruikt om te taxeren in hoeverre de beoogde leeropbrengsten gerealiseerd zijn. Chris Watkins werkt bij het Institute of Education (University of London). Zijn paper is verschenen als nummer 34 van Research Matters, onder de titel: Learning, Performance and Improvement.
Bron: Zijn paper (read-only), Persbericht (13/8/2010), Nieuwsartikel (13/8/2010).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.