Orde- en strafmaatregelen in de klas

/

Onlangs heeft de vakbond CNV-Onderwijs samen met het dagblad Trouw een vragenlijstonderzoek gehouden onder 915 leraren en managers in het voortgezet onderwijs. Het gaat over straffen op school. Welke straffen worden zoal toege­past? De boosdoener voorin de klas zetten (58% van de respondenten), de klas uitsturen (66%), laten nablijven (63%), een schrijftaak zoals strafregels (51%), een strafcorvee zoals de klas schoonmaken (33%), etcetera (21%).
Waarom worden leerlingen de klas uit gestuurd? Vooral wegens ordeverstoring en brutaal gedrag tegen de leraar. Maar ook overtreding van de schoolregels (eten, drinken, kauwgum, mobieltje, kleding) en plichtsverzuim (boeken vergeten, huiswerk niet gemaakt) worden door de respondenten als reden genoemd. En met welk doel worden leerlingen de klas uitgestuurd? Vooral om de orde te herstellen en de leerling te laten afkoelen, maar ook om de regels te handhaven en de leerling mores te leren.
Ik heb wat moeite met de opzet van dit vragenlijstonderzoek. De opstellers en rapporteurs zeggen dat ze het over de bestraffing van leerlingen hebben, maar wordt daarmee de hele lading gedekt?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.