OU geeft zes voor vermist tentamen

/

Op 22 januari is een computerstoring opgetreden bij de Open Universiteit. Ten gevolge daarvan raakten er vijftig tentamens kwijt die online waren gemaakt en ingeleverd. Gelukkig kon de ICT-afdeling het tentamenwerk van zeventien studenten toch nog recupereren, terwijl een achttiende student stante pede (en met succes) een ‘noodtentamen’ heeft afgelegd. Maar de overige tentamens zijn definitief verloren gegaan. Wat moet de examencommissie in zo’n geval doen? Moeten de betrokken 32 studenten hun tentamen overdoen? In dat geval zouden ze vermoedelijk een schade­ver­goeding kunnen eisen. De commissie besliste anders: iedereen kreeg gratis een zes. Eén van de gedupeerde studenten nam geen genoegen met een zes en maakt gebruik van de mogelijkheid het tentamen op korte termijn te herkansen. De studenten van wie het tentamen alsnog kon worden nagekeken, kregen uiteraard het cijfer dat ze verdienden; maar om redenen van rechtsgelijkheid werden onvoldoende cijfers bij hen eveneens tot een zes opgehoogd.
Is de examenlicentie van de OU in het geding? Het College van Bestuur van de OU (en in tweede instantie de Onderwijs­inspectie) heeft tot taak erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd. Moet het CvB de beslissing van de examencommissie alsnog terugdraaien?
Bron: Trouw 15/2/2011a; OU-nieuwsbericht 15/2/2011b.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “OU geeft zes voor vermist tentamen”

  1. De Volkskrant (16/2/2011) rapporteert een andere recente casus, uit de Maastrichtse universiteit. Rechtenstudenten hebben samengewerkt bij het maken van een takehometentamen, maar worden door de examencommissie niet wegens fraude aangepakt. De docent is daar zo boos over dat hij op grond van het gelijkheidsbeginsel iedereen een acht heeft gegeven. Is zijn boosheid terecht? Ik denk dat hierbij van belang is of schriftelijk (in de studiehandleiding of in de OER), dus voor alle tentaminandi kenbaar, is vastgelegd dat samenwerking bij het maken van takehometentamens als fraude wordt aangemerkt.
    UPDATE I: De PvdA heeft over de afhandeling van de (vermeende) fraude kamervragen gesteld (22/2/2011), maar niet over het ophogen van (eventuele) onvoldoendes door de verontwaardigde docent. Door diens onbesuisde actie wordt het vertrouwen in de examenkwaliteit nog eens extra onder druk gezet!
    UPDATE II: Het Maastrichtse universiteitsblad Observant (24/2/2011) geeft een terugblik.
    UPDATE III: De staatsscretaris heeft op 22/4/2011 antwoord gegeven op de kamervragen.

  2. Eerdere incidenten inzake het gratis verstrekken van studiepunten zijn hier te vinden. Ik begin me af te vragen of we moeten spreken van een systeemfout in de hogeronderwijswetgeving: zijn er voldoende mogelijkheden om kennelijk onjuiste beschikkingen gedaan door of namens examencommissies, waarbij aan individuele of groepen studenten gratis studiepunten zijn verstrekt, voor vernietiging voor te dragen?

  3. […] weken geleden berichtte de Open Universiteit op haar website dat er iets was misgegaan met de beoordeling van ingeleverd […]