Ouderbijdrage

/

Het Technisch Atheneum in de Vlaamse kustgemeente De Panne weigert leerlingen hun eindrapport uit te reiken als de ouderbijdrage nog niet betaald is. Dat bericht de regionale TV-zender WTV (1/7/2010). Anders dan in Nederland, zijn Vlaamse ouders in het voortgezet onderwijs een verplichte ‘schoolfactuur’ verschuldigd voor school­materialen, sportdag, excursies etc. De hoogte ervan verschilt per school.
Kan dat zomaar, vroeg parlementariĆ«r Anissa Temsamani vorig jaar aan de minister (11/2/2009). Nee natuurlijk niet, antwoordde deze, het verstrekken van school­rapporten behoort tot de basisvoorzieningen waarop iedere leerplichtige scholier recht heeft, ongeacht het betaalgedrag van de ouders. Het staat de school vrij een incassobureau in te schakelen, maar zij moet overwegen haar acties af te stemmen met de gemeentelijke Sociale Dienst. Want het kan zijn dat sommige ouders echt niet in staat zijn de verlangde bijdrage te betalen, ook al kunnen ze tegenwoordig een aanvullende school­toelage bovenop de kinderbijslag verkrijgen. Scholen moeten er echter tevens voor zorgen dat de gefactureerde ouder­bijdrage niet de pan uit rijst. In het Vlaamse basisonderwijs is de schoolfactuur door het ministerie aan een maximum gebonden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.