Oudjaar 2011: losse eindjes

/

Dit jaar verschenen er ruim 150 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Ettelijke kwesties zijn onopgehelderd gebleven. Een bloemlezing:
a) Er is een langstudeerdersboete in het hoger onderwijs ingevoerd. Wie meer dan één jaar vertraagd raakt, betaalt een verhoogd collegegeld. Deelnemers van deeltijd­opleidingen kunnen echter ook zonder studievertraging een boete oplopen. Het ministerie zoekt naar oplossingen maar komt pas in maart met conclusies.
b) Er wordt strenger gecontroleerd of studenten met een uitwonendenbeurs niet bij hun ouders wonen. Als criterium geldt tegenwoordig dat de student blijkens de gemeentelijke basisadministratie elders woont. Maar het is (mij althans) onduidelijk in hoeverre een gemeente verplicht is een verzoek tot inschrijving in te willigen, bijvoorbeeld als een eerstejaarsstudent nood­gedwongen op een camping of in een kraakpand woont.
c) In het Vlaamse openbaar onderwijs is de strijd om het hoofddoekverbod nog niet beslecht: het wachten is op een uitspraak van de Raad van State. In Nederland is er onduidelijkheid ontstaan in het bijzonder onderwijs: een katholieke school in Volendam heeft een hoofddoekverbod ingesteld zonder zich op haar grondslag te beroepen. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling kan dat niet door de beugel, maar het Amsterdamse gerechtshof heeft de school in het gelijk gesteld. Er is geen cassatie aangetekend; dus de Haagse politici zijn nu aan zet.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Oudjaar 2011: losse eindjes”

  1. Ad g) Op 23 december 2011 berichtte minister Leers (in antwoord op kamervragen) dat de minderjarige asielzoeker Feros inmiddels op een middelbare school in Katwijk geplaatst was.

  2. Ad e) De rechtbank deelt mee dat pas op 16 mei vonnis zal worden gewezen.

  3. […] dat gegadigden van deelname aan een tweede bachelor- of masteropleiding afschrikt, maar ook door de langstudeerboete die initiële parttimers overmatig treft. Met betrekking tot de Open Universiteit zijn de plannen […]