Oudjaar 2012: losse eindjes

/

Dit jaar verschenen er 135 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Ettelijke kwesties wachten nog op een vervolg. Een bloemlezing:
a) In 2013 komt het ministerie met een plan van aanpak om op de basisscholen het onderwijs in de Engelse taal te intensiveren. Een van de kernvragen is of scholen de wettelijke bevoegdheid krijgen 15% van het weekrooster Engelstalig te maken, eventueel zelfs vanaf de kleuterschool. Mogen ze al hun leerlingen aan dit tweetalige regiem onderwerpen, of worden scholen wettelijk verplicht aparte (100% Nederlandstalige) klassen in te richten voor allochtone en autochtone leerlingen die met achterstand in hun Nederlandse taalbeheersing te kampen hebben? Of worden deze leerlingen naar speciale achterstands­scholen verbannen?
b) Het VVD/PvdA-kabinet heeft aangekondigd de verplichte Maatschappelijke Stage in het voortgezet onderwijs te willen afschaffen. Ik denk dat het een politieke chantagepoging is: de christelijke oppositiepartijen is te verstaan gegeven dat ze hun speeltjes zullen verliezen als ze de overige regeringsplannen niet voldoende steunen. Want met daadwerkelijke afschaffing zou het kabinet zich aan zwalkend wanbestuur schuldig maken. Maar er is alle reden enige inconsistenties uit de bestaande wet te verwijderen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Oudjaar 2012: losse eindjes”

  1. Update ad f: De langslepende zaak van de Sichting Collectieve Actie Universiteiten tegen de hoge instellingscollegegelden is bij nader inzien door de Amsterdamse civiele rechter onontvankelijk verklaard. De actievoerders moeten zich volgens hem tot het College van Beroep H.O. wenden (DUB/HOP 9/1/2013; Volkskrant 10/1/2013 p.13). Let ook op de verschillende invalshoeken van journalisten (Univers 10/1/2013).