Oudjaar 2014: fact-free politics

/

Dit jaar verschenen er 117 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Het jaar stond in het teken van de voortgaande verkleutering van de lands­politiek. De kwaliteit van de analyses en argumenten was bedroevend laag. Het enige wat telde was dat de targets gehaald werden. De beleidsteksten werden gedomineerd door de loze praat van communicatieadviseurs. En die teksten werden voor zoete koek geslikt door de volksvertegenwoordigers. Zo ging het bijvoorbeeld met de afschaffing van de basisbeurs van studenten in het hoger onderwijs. De Tweede Kamer werd voor­gespiegeld dat studenten het volste recht hebben om de gederfde beursinkomsten op te vangen door extra arbeids­inkomsten naast hun studie, maar tegelijkertijd werden de deeltijd­opleidingen om zeep geholpen en krijgen universiteiten en hogescholen de volle medewerking het studietempo op te voeren en studenten hard aan te pakken als ze studievertraging oplopen.
Die zelfde trend van ‘fact-free politics’ zien we in het onderwijsbeleid rond de basis­school. In een recente Kamerbrief wordt de hoogste prioriteit gegeven aan het opbouwen van een brede Nederlandse woordenschat bij kinderen tot acht jaar. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de omvang van de Nederlandse woordenschat op achtjarige leeftijd een doorslaggevende factor is voor hun schoolsucces in de groepen 5 t/m 8. Niettemin is er een wetsvoorstel ingediend dat basisscholen toestemming geeft hun leerlingen, meteen vanaf groep 1, maximaal 3 à 4 uur (één dagdeel) per week in de Engelse taal onder te dompelen. Het ministerie beweert dat ‘onderzoek (…) heeft aangetoond dat er geen negatieve effecten zijn op de moedertaalontwikkeling wanneer 15% van de onderwijstijd in een vreemde taal wordt aangeboden’. Die bewering vindt geen enkele steun in de feiten:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Oudjaar 2014: fact-free politics”

  1. In twee vorige blogberichten (10/11/2013 en 28/9/2014) berichtte ik over het Vlaamse taalbeleid voor het basis- en voortgezet onderwijs. Hopelijk zal onze Vaste Kamercommissie daaruit alsnog inspiratie putten om voorwaarden te stellen aan de invoering van tweetalig onderwijs.

  2. Wat de afschaffing van de basisbeurs betreft, heeft OCW gisteren een Nadere Memorie van Antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. Het politieke discours lijdt aan een schrijnende eenzijdigheid. Worden studenten door de afschaffing van de basisbeurs niet in de verleiding gebracht hun studieverplichtingen te verwaarlozen ten gevolge van betaalde arbeid naast de studie, vraagt het CDA. De omgekeerde vraag wordt niet gesteld: krijgen de universiteiten en hogescholen wel voldoende impulsen om bij het opleggen van tempoverplichtingen rekening te houden met het feit dat studenten zich ten gevolge van de afschaffing van de basisbeurs genoopt voelen meer tijd te besteden aan het verrichten van betaalde arbeid naast de studie?