Overdracht: warm, koud of ijselijk

/

Burro Holanda (25/10/2009) is een Rotterdamse bovenmeester. Een rasechte pro­fessional: iemand die hart voor z’n leerlingen heeft. Niet lullen maar poetsen. Weg met de bureaucratie. Toch zijn er ook procedures die hem heilig zijn, maar dan gaat het om plichten die tot de professionele beroepsethiek behoren. Zoals de leerling­dossiers, die zorgvuldig moeten worden bijgehouden en overgedragen.
Een paar maanden geleden schreef hij een boos blogbericht (11/7/2009) over de ijselijke overdracht van twee leerlingen die van andere scholen kwamen. De oude school is dan wettelijk verplicht het leerlingdossier, en met name een ‘onderwijs­kundig rapport’, naar de nieuwe school door te sluizen. De ene school was te beroerd om gegevens aan te leveren (behalve de personalia en een uitdraai van het Leer­lingen­VolgSysteem); en de andere, die van Samira, stuurde een rapportage waar niets van klopte. In een recentere blogpost verhaalt Burro (18/9/2009) over falende over­dracht binnen de eigen school. Bij de bevordering van Jurrie naar de volgende groep, had de vorige groepsleerkracht verzuimd zijn collega over de gedragsproblema­tiek van die leerling te informeren, wat tot een forse aanvaring met Jurries ouders leidde.
Burro is kwaad en onthutst. Voor hem spreekt het vanzelf dat een leraar bij beĆ«indi­ging van de professionele relatie een zorgvuldige overdrachtsprocedure volgt, teneinde aansluitingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe wordt het dossier van iedere leerling regelmatig bijgehouden. Op zo’n manier dat zelfs een eventuele vervanger zich snel kan inwerken. En als de leerling naar een nieuwe klas of een andere school gaat, dan wordt het dossier zorgvuldig over­gedragen (koude overdracht) en mondeling toegelicht (warme overdracht). Niet omdat de bureaucratie dat voorschrijft, maar omdat een professionele leraar z’n leerlingen niet zomaar in de steek laat.
Andere bronnen: OCW-Nieuwsbrief (PO nr.34, september 2009)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.