Overheidsvoorlichting op school

D66-voorman Pechtold heeft kamervragen gesteld over de voorlichtingscampagne die het Ministerie van Buitenlandse Zaken op scholen voert betreffende de Neder­landse deelname aan de ISAF-missie in Afghanistan: ‘Deelt u de opvatting dat het ongebruikelijk is dat ministeries hun eigen lespakketten gaan samenstellen om beleid aan de man te brengen?’ Pechtold doelt op het digitale lespakket Vrede en veiligheid dat sinds vorige week van de Buza-site gedownload kan worden. Het is uitgebracht ter ondersteuning van de reizende theatervoorstelling Breekbaar Nieuws, die door Buza en NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking) gesponsord wordt. Binnenkort wordt door het Kabinet beslist over de voortzetting van de Nederlandse militaire deelname aan de ISAF-missie na augustus 2008.
Lees verder … (PDF)

5 reacties op “Overheidsvoorlichting op school”

  1. Ook de hoofdredactie van NRC-Handelsblad (23/8/2007) wijdt een commentaar aan het lespakket. Zowel NRC als Trouw verwijzen daarbij ter vergelijking naar de Onderwijskrant Uruzgan, die september 2006 werd uitgebracht door het onafhankelijke Instituut voor Publiek en Politiek. In die publicatie wordt inderdaad getracht een evenwichtige fact sheet te bieden. Vergeleken daarmee zijn de onderdelen van het Buza-lespakket nauwelijks waardig zich als “factsheets” aan te prijzen. Dat sterkt me in mijn opvatting dat aan het Buza-lespakket een voorwoord moet worden toegevoegd, waarin de status van het lespakket wordt verduidelijkt: ‘Dit lespakket is bedoeld als een toelichting bij het Nederlandse regeringsbeleid inzake Afghanistan, in aanvulling op het onafhankelijke lespakket van het Instituut voor Publiek en Politiek.’ Een bijkomend voordeel van deze verduidelijking is dat leerlingen tenminste één keer door Buza geattendeerd worden op het bestaan van het concurrerende lespakket.

  2. Na het Ministerie van Buitenlandse Zaken met zijn lespakket Vrede en Veiligheid, richten nu ook de tegenstanders van een voortgezette Nederlandse deelname aan de ISAF-missie in Afghanistan zich met een gratis informatiekrant tot de Nederlandse scholen, leerlingen en studenten. Twee politieke partijen, Groen Links en SP, behoren tot de sponsors.

  3. Op 17 september heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken geantwoord op de kamervragen van Pechtold. In De Standaard (11/10/2007) wordt bericht over een verwante Britse casus, die tot het Hooggerechtshof is uitgevochten. Een Britse burger had bezwaar aangetekend tegen het feit dat de film ‘An Inconvenient Truth’ gratis door de Britse overheid aan scholen gedistribueerd werd. Volgens de Britse wetgeving zijn scholen verplicht om politieke ideeën evenwichtig te behandelen en indoctrinatie te vermijden. De rechter oordeelde dat de film zonder bezwaar op school gedraaid kan worden, mits de leerlingen óók worden voorgelicht over contraire opvattingen inzake de klimaatproblematiek. Als de film door de overheid wordt verspreid, moet zij volgens de rechter een evenwichtige docentenhandleiding meeleveren, waarin gewezen wordt op eenzijdigheden en op contraire opvattingen.