Pabo-rekentoets van voldoende kwaliteit?

/

Naar aanleiding van kamervragen over de zgn. WISCAT-toets, antwoordt staats­secretaris Van Bijsterveldt (14/5/2008) dat deze toets volgens deskundigen van hoge kwaliteit is. Zij verwijst daarbij naar beoordeling nr. 12.113, opgesteld door experts van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP/COTAN). Maar ze vergeet erbij te zeggen dat de criteriumvaliditeit van de toets volgens die experts ronduit onvol­doende is: de makers van de toets hebben niet aannemelijk kunnen maken dat de toets meet wat hij pretendeert te meten. Het is dus niet uitgesloten dat eerstejaars pabo-studenten op grond van een onvoldoende score op de rekentoets uit de opleiding worden verwijderd, terwijl zij wel voldoende rekenvaardig zijn.
Als men het desbetreffende deskundigenoordeel echt op waarde wil schatten, dient men overigens ook kennis te nemen van de toetshandleiding en van de precieze rap­portagetekst van de experts: zij hebben de kwaliteit van deze adaptieve plaatsings­toets uitsluitend in het licht van de pretenties van de makers beoordeeld en vermoe­delijk niet in het licht van de beslissingen die door examencommissies op grond van de toetsscores worden genomen. De pabo’s gaan er van uit dat een plaatsingstoets een normale zak/slaag-toets is. Maar ik weet niet genoeg van psychometrie om te kunnen taxeren in hoeverre dat terecht is.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Pabo-rekentoets van voldoende kwaliteit?”

  1. Wanneer zou ik tevreden zijn over de validiteit van de WISCAT? Nogmaals, ik ben geen psychometricus. Maar als het CITO kan bewijzen dat 95% van de beginnende brugklassers uit havo-vwo in één keer (dus zonder herkansing) voor de WISCAT slaagt, dan zal ik over de criteriumvaliditeit niet meer morren.