PABO-taaltoets nekt allochtonen, mbo’ers en ‘buitengewesten’

/

Op basis van afspraken tussen OCW en HBO-raad moeten aankomende pabo-studenten sinds 2006 een selectieve reken- en taaltoets afleggen. Als ze deze CITO-toetsen, ook na herkansingen tijdens het eerste studiejaar, niet gehaald hebben, worden ze via het Bindend Studieadvies uit de opleiding verwijderd. Na een proefjaar (2006/07) wordt met ingang van 2007/08 ook de taaltoets door alle opleidingen in volle gestrengheid toegepast. Maar de Hogeschool Rotterdam heeft onlangs een jaar uitstel gekregen, om te voorkomen dat 70% van de allochtone studenten aan het eind van dit studiejaar voor de bijl gaat vanwege het feit dat ze de taaltoets (of de rekentoets) niet gehaald hebben (Profielen 9/4/2008, De Volkskrant 11/4/2008). De zakslaaggrens van de taaltoets ligt op het niveau dat de beste 10% van de vierde­klassers op de havo weet te bereiken; en de rekentoets is genormeerd op het niveau dat de beste 20% van de leerlingen op de basisschool (de aanstaande havisten en vwo’ers) weet te bereiken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “PABO-taaltoets nekt allochtonen, mbo’ers en ‘buitengewesten’”

  1. Ik heb inmiddels nog eens nagedacht over het toekennen van studiepunten voor de taal- en rekentoets. Zie hier het resultaat.
    Verder nog een aanvulling bij mijn constatering dat er, wat de taal- en rekentoets betreft, een stijgende lijn zit in de slaagkansen voor aankomende pabo-studenten (blz. 2, onderaan). Ik opperde daar een paar verklaringen, maar ik zag er één over het hoofd. In VO-Actueel (30/8/2007) valt te lezen, dat vanuit de HBO-raad en de pabo’s gestimuleerd wordt dat leerlingen/deelnemers uit het havo/vwo/mbo die van plan zijn na hun einddiploma naar de pabo door te stromen, reeds tijdens hun schoolloopbaan de toetsen afleggen en zich zonodig op de herkansing voorbereiden. In 2007/08 krijgen ze zelfs gelegenheid om een toets waarvoor ze gezakt zijn op school te herkansen.

  2. De pabo’s worden steeds ‘witter’, bericht Science Guide (12/9/2008). Steeds minder allochtone studenten gaan naar de pabo, en bovendien slagen steeds minder allochtone pabo-studenten erin hun studie te voltooien.

  3. […] over de doorstroom van MBO-gediplomeerden naar de PABO-opleiding en over de toelatingsselectie (taal- en rekentoets) waaraan ze aldaar onderworpen worden. Maar dat neemt niet weg dat de onderwijsredacties ook nog […]