Palmpasen op school

/

Protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen willen weliswaar vanuit hun religieuze grondslag opereren, maar gewoonlijk hoeven (de ouders van) nieuwe leerlingen die grondslag niet te onderschrijven. Men heet andersdenkende leerlingen graag welkom, op voorwaarde dat ze de grondslag van de school respecteren. Deze week barstte de islamofobe strijdvraag weer los in hoeverre van andersdenkende leerlingen geƫist mag worden dat ze aan de christelijke vieringen van hun school deelnemen. In deze discussie wordt echter te weinig rekening gehouden met een juridische randvoorwaarde. Krachtens de vrijheid van meningsuiting behoort het tot de grondrechten van andersdenkenden dat ze niet verplicht kunnen worden hun opvattingen in woorden, daden of gezangen te verloochenen. Van andersdenkende leerlingen mag op een christelijke school bijvoorbeeld niet worden verlangd dat ze omstreeks Pasen deelnemen aan een optocht waarbij ze zwaaien met een palmpaaskruis om de geloofsopvatting te belijden dat de Messias, Gods Zoon, onze Heiland, voor ons aan het Kruis gestorven is en na drie dagen uit den dode is opgestaan. Ze moeten de rituelen van de ontvangende school respecteren maar van haar kant moet de school ook hun persoonlijke geloofsopvattingen respecteren. Want het ligt niet op haar weg hen aan een vorm van hersenspoeling te onderwerpen.
Bron: AD1; AD2; EO; VK; NPO-radio; PVV; VVD

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.