Pass-fail beoordeling

/

Enkele studenten van de Groningse opleiding Taalwetenschappen hebben geprotes­teerd tegen de wijze waarop de groepspresentaties in de cursus TOS-II beoordeeld zijn, aldus bericht Wouter Beetsma in de Universiteitskrant (17/1/2008). De deel­nemers waren in subgroepen ingedeeld. Elke subgroep moest een presentatie verzorgen, die met een groepsscore beoordeeld zou worden. Volgens de cursusopzet van TOS-II wordt deze groepsscore als een individueel deelcijfer geregistreerd, dat wordt meegewogen bij het bepalen van het individuele eindcijfer van de cursus.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.