Passend onderwijs in detentie

/

Wordt aan gedetineerde jongeren passend onderwijs geboden? In de USA laat dat nog veel te wensen over (Washington Post 5/11/2015), maar het is dan ook een zeer vlottende doelgroep: 30% zit in voorlopige hechtenis (meestal niet meer dan twee maanden) en eenmaal veroordeeld is de detentieduur doorgaans niet meer dan twaalf maanden.
Wat de Nederlandse situatie betreft, heeft Marleen Brunink (2013) in haar afstudeerscriptie uitgezocht wat jongeren te wachten staat als ze in de justitiële pipeline komen. Meer in abstracto biedt de Dienst Justitiële Inrichtingen een overzicht van de onderwijsfaciliteiten voor gedetineerde jongeren. Januari 2013 hebben de betrokken instanties een schets gepubliceerd hoe een ‘door­lopend onderwijstraject vóór, tijdens en na gesloten verblijf’ idealiter zou moeten worden ingericht, naar aanleiding van een onderzoeksrapport (2011) over de bestaande praktijk. En in de Zesde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs (2/12/2014) heeft OCW een paragraaf aan dit onderwerp gewijd, in aansluiting op een advies (15/9/2014) van drie onafhankelijke deskundigen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Passend onderwijs in detentie”

  1. Naast de justitiële jeugdinrichtingen zijn er de inrichtingen voor gesloten jeugdzorg. Wat ze gemeen hebben is het residentiële karakter ervan. OCW beantwoordde Kamervragen daarover (10/11/2015).