Peer assessment

/

Deze zomer was er een incident in de opleiding Communicatiemanagement van een Vlaamse hogeschool. Het programmaonderdeel Cases is een groepsopdracht die door tien studenten moet worden uitgevoerd. Het groepsproduct (een rapportage?) wordt door de docent beoordeeld, maar het individuele eindcijfer komt mede op basis van ‘peer assessment’ tot stand. Op 26 juni jongstleden kreeg één van de studenten een onvoldoende voor dit programmaonderdeel, terwijl haar negen groepsgenoten ge­slaagd waren. Zij tekende daartegen bezwaar aan bij de examencommissie: volgens haar hadden haar groepsgenoten zich schuldig gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’ (pesterij? discriminatie? chantage?), dat hun belemmerd had tot een objectieve beoordeling van haar prestaties te komen. Ten bewijze daarvan toonde zij e-mails van groepsgenoten, die naar vorm en inhoud ronduit onbeschoft waren. De examencommissie had daar geen boodschap aan. Vervolgens ging zij in beroep bij de Raad voor Examenbetwistingen, die op 20 augustus uitspraak deed. De onvoldoende beoordeling werd nietig verklaard. Gezien de e-mails, had de docent de negatieve uitkomsten van de peer assessment niet mogen meewegen: hij moet volgens de Raad alsnog een andere evaluatiemethode kiezen om het eindcijfer van de betrokken studente te bepalen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.