Penn State football scandal

/

Vorige week barstte de bom. Een Grand Jury in Pennsylvania maakte bekend dat een voormalige assistent-coach van Penn State University minimaal negen jonge jongens heeft misbruikt (Chronicle H.E. 10/11/2011). Inmiddels zijn de universiteitspresident en de hoofdcoach ontslagen, want er zijn ernstige aanwijzingen dat de universiteit het misbruik in de doofpot heeft trachten te stoppen. Topsport is big business in het Amerikaanse hoger onderwijs. De instellingen delen beurzen uit om de beste sport­lieden aan te trekken. Hun wedstrijden brengen de universiteit niet alleen hoge stadion­recettes in het laatje, maar succesvolle teams leveren ook een krachtige bijdrage tot haar PR-targets en tot haar aantrekkingskracht voor aspirant-studenten, studenten en alumni.
In elk boek over ‘academic ethics’ is een lang hoofdstuk gewijd aan bedenkelijke toelatings- en diplomeringspraktijken rond deze sporthelden. Maar zoals uit de recente affaire weer eens blijkt, wordt de betrokken studenten en hun coaches ook bij crimineel gedrag de hand boven het hoofd gehouden. Want ’the show must go on’.
Zou zoiets ook in Nederland voorkomen, dat wo- of hbo-instellingen hun professionele missie en hun wettelijke ver­plichtingen laten wijken voor hun zakelijke belangen? Wat het onderwijs- en studentenbeleid betreft, zou men misschien kunnen denken aan bepaalde vormen van kennisvalorisatie (contractonderwijs zonder toegevoegde waarde voor de instelling zelf) of aan het werven van ongeschikte studenten die eigenlijk met behulp van diagnostische entreetoetsen aan de poort hadden moeten worden heengezonden. Ook kan men denken aan de kostbare voorzieningen die aan topsporters en student-ondernemers geboden worden. In zakelijk en PR-opzicht zijn dat interessante doelgroepen, maar in het licht van de  onderwijsmissie van uni­versiteiten en hogescholen vallen dergelijke faciliteiten nauwelijks te rechtvaardigen (en al helemaal niet als men de overige deeltijdstudenten in de kou laat staan). En hoe zit het met die aanstaande ingenieurs die op kosten van de universiteit race-auto’s op zonnekracht ontwikkelen en in verre landen uittesten? De vraag is of het geld en de tijd die in dergelijke PR-activiteiten worden gestoken, in het licht van haar onderwijs- en onderzoeksmissie verdedigbaar zijn.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Penn State football scandal”

  1. ‘Contractonderwijs zonder toegevoegde waarde voor de instelling zelf’? Dat vereist enige toelichting. Ik bedoel contractonderwijs dat de instelling wel geld oplevert maar dat niet gerechtvaardigd kan worden in het licht van haar onderwijs- of onderzoeksmissie.